پایگاه مقاومت بسیج شهید همت
 
شنبه 28 مهر 1397 -

رای به سایت :
251
محبوب
پیاده روی گردانی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد
پیاده روی گردانی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

پیاده روی گردانی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

1397/07/09 09:47
غبارروبی مزار شهدای گمنام به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد
غبارروبی مزار شهدای گمنام به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد

غبارروبی مزار شهدای گمنام به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد.

1397/07/09 09:39
نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه شهید همت برگزار شد
نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه شهید همت برگزار شد

نمایشگاه عکس به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه شهید همت برگزار شد.

1397/07/09 09:24
نشست سیاسی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد
نشست سیاسی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

نشست سیاسی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

1397/07/09 09:20
نشست بهداشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد
نشست بهداشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد

نشست بهداشتی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

1397/07/09 09:13
حلقه صالحین کودکان در اردوگاه مسلم برگزار شد
حلقه صالحین کودکان در اردوگاه مسلم برگزار شد

حلقه صالحین کودکان در اردوگاه مسلم برگزار شد.

1397/07/09 09:06
غبارروبی مزار شهدا واقع در صحن امامزادگان عینعلی و زینعلی برگزار شد
غبارروبی مزار شهدا واقع در صحن امامزادگان عینعلی و زینعلی برگزار شد

غبارروبی مزار شهدا واقع در صحن امامزادگان عینعلی و زینعلی برگزار شد.

1397/05/29 15:53
اردوی زیارتی امامزادگان عینعلی و زینعلی برگزار شد
اردوی زیارتی امامزادگان عینعلی و زینعلی برگزار شد

اردوی زیارتی امامزادگان عینعلی و زینعلی برگزار شد.

1397/05/29 15:43
کارگاه خانواده مقاوم  برگزار شد
کارگاه خانواده مقاوم برگزار شد

کارگاه خانواده مقاوم توسط حاج آقا کاشی برگزار شد.

1397/05/29 15:30
کارگاه خانواده مقاوم  برگزار شد
کارگاه خانواده مقاوم برگزار شد

کارگاه خانواده مقاوم برگزار شد.

1397/05/24 08:39
کلاس تزریقات توسط سرکار خانم هوشیار در پایگاه شهید همت برگزار می شود
کلاس تزریقات توسط سرکار خانم هوشیار در پایگاه شهید همت برگزار می شود

کلاس تزریقات توسط سرکار خانم هوشیار در پایگاه شهید همت برگزارمی شود.

1397/05/24 08:31
حضور پلیس راهور در حلقه صالحین کودکان پایگاه شهید همت
حضور پلیس راهور در حلقه صالحین کودکان پایگاه شهید همت

حضور پلیس راهور در حلقه صالحین کودکان پایگاه شهید همت انجام شد.

1397/05/24 08:20
کارگاه سبک زندگی خانواده مقاوم با موضوع طب سنتی برگزار شد
کارگاه سبک زندگی خانواده مقاوم با موضوع طب سنتی برگزار شد

کارگاه سبک زندگی خانواده مقاوم با موضوع طب سنتی برگزار شد.

1397/05/13 11:41
اردوی پارک ساعی به مناسبت گرامیداشت روز دختر برگزار شد
اردوی پارک ساعی به مناسبت گرامیداشت روز دختر برگزار شد

اردوی پارک ساعی به مناسبت گرامیداشت روز دختر برگزار شد.

1397/05/13 10:52
به مناسبت هفته حجاب و عفاف پویش مردمی( فرشتگان سرزمین من)برگزار شد
به مناسبت هفته حجاب و عفاف پویش مردمی( فرشتگان سرزمین من)برگزار شد

به مناسبت هفته حجاب و عفاف پویش مردمی( فرشتگان سرزمین من)برگزار شد.

1397/05/05 06:41
کارگاه سبک زندگی خانواده مقاوم برگزار شد
کارگاه سبک زندگی خانواده مقاوم برگزار شد

کارگاه سبک زندگی خانواده مقاوم برگزار شد.

1397/04/29 08:09
اردوی تفریحی استخر شهید قیانوری حلقه صالحین کودکان برگزار شد
اردوی تفریحی استخر شهید قیانوری حلقه صالحین کودکان برگزار شد

اردوی تفریحی استخر شهید قیانوری حلقه صالحین کودکان برگزار شد.

1397/04/27 08:14
مسابقه هفت سنگ در حلقه صالحین کودکان و نوجوانان برگزار شد
مسابقه هفت سنگ در حلقه صالحین کودکان و نوجوانان برگزار شد

مسابقه هفت سنگ در حلقه صالحین کودکان و نوجوانان برگزار شد.

1397/04/27 07:10
مسابقه لی لی در حلقه صالحین کودکان و نوجوانان برگزار شد
مسابقه لی لی در حلقه صالحین کودکان و نوجوانان برگزار شد

مسابقه لی لی همراه با اهدا جایزه به نفر برتردر حلقه صالحین کودکان و نوجوانان برگزار شد.

1397/04/27 05:28
مراسم افطاری برگزار شد
مراسم افطاری برگزار شد

مراسم افطاری در ماه ضیافت الهی برگزار شد.

1397/03/28 06:22

1 2 3 4... 7