تاریخ : دوشنبه 14 خرداد 04:30
کد خبر : 693258
سرویس خبری : پوستر
 

ارتحال امام خمینی (ره)

پوستر

ارتحال امام خمینی (ره)

دومین پوسترویژه ارتحال امام خمینی (ره) توسط مسئول سایبری پایگاه فاطمیه تولید و انتشار می گردد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ