قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج فاطمیه (س)
 
سه شنبه 23 مرداد 1397 -

رای به سایت :
440
محبوب

شهید علیرضا کوه بر

تاریخ شهادت:  1364-11-24
محل شهادت:  منطقه فاو