پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر
 
جمعه 23 آذر 1397 -

رای به سایت :
1300
محبوب

شهید سید اکبر میرمحمدی

تاریخ شهادت:  1361-07-09
محل شهادت:  منطقه سومار

عملیات۵