پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع)
 
دوشنبه 23 مهر 1397 -

رای به سایت :
3135
محبوب
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

جلسات ماهانه مربی و سرگروه ها

1397/06/22 06:18
بازررسی مسوول صالحین حوزه
بازررسی مسوول صالحین حوزه

جلسه بازرسی صالحین

1397/06/07 19:03
جلسه اعضا شورا
جلسه اعضا شورا

برگزاری جلسه اعضا شورا

1397/06/07 18:45
سبک زندگی  اسلامی ایرانی
سبک زندگی اسلامی ایرانی

سبک زندگی اسلامی ایرانی

1397/05/14 22:13
جلسه مادرانه دخترانه حلقه  دختران بهشتی
جلسه مادرانه دخترانه حلقه دختران بهشتی

جلسه مادرانه دخترانه

1397/05/05 06:36
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

جلسه مربی و سرگروه ها

1397/05/04 22:13
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

جلسه مربی و سرگروه ها

1397/03/25 01:06
جلسه مادرانه  و دخترانه
جلسه مادرانه و دخترانه

برگزاری جلسه مادرانه و دخترانه

1397/03/17 00:52
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

برگزاری جلسه مربی و سرگروه ها

1397/03/07 08:58
برگزاری جلسه مربی و سرگروه ها
برگزاری جلسه مربی و سرگروه ها

جلسه ماهانه مربی و سرگروه ها

1396/11/26 15:54
جلسه منتظران موعود
جلسه منتظران موعود

جلسه ماهانه منتظران موعود

1396/10/22 15:59
جلسه هفتگی سرمربی و سرگروه ها
جلسه هفتگی سرمربی و سرگروه ها

حلقه سرمربی و سرگروه

1396/09/21 04:48
جلسه مادرانه
جلسه مادرانه

دیدار سرگروه با والدین

1396/05/08 22:36