پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع)
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
3313
محبوب
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

جلسات ماهانه مربی و سرگروه ها

1397/06/22 10:48
بازررسی مسوول صالحین حوزه
بازررسی مسوول صالحین حوزه

جلسه بازرسی صالحین

1397/06/07 23:33
جلسه اعضا شورا
جلسه اعضا شورا

برگزاری جلسه اعضا شورا

1397/06/07 23:15
سبک زندگی  اسلامی ایرانی
سبک زندگی اسلامی ایرانی

سبک زندگی اسلامی ایرانی

1397/05/15 02:43
جلسه مادرانه دخترانه حلقه  دختران بهشتی
جلسه مادرانه دخترانه حلقه دختران بهشتی

جلسه مادرانه دخترانه

1397/05/05 11:06
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

جلسه مربی و سرگروه ها

1397/05/05 02:43
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

جلسه مربی و سرگروه ها

1397/03/25 05:36
جلسه مادرانه  و دخترانه
جلسه مادرانه و دخترانه

برگزاری جلسه مادرانه و دخترانه

1397/03/17 05:22
جلسه مربی و سرگروه ها
جلسه مربی و سرگروه ها

برگزاری جلسه مربی و سرگروه ها

1397/03/07 13:28
برگزاری جلسه مربی و سرگروه ها
برگزاری جلسه مربی و سرگروه ها

جلسه ماهانه مربی و سرگروه ها

1396/11/26 19:24
جلسه منتظران موعود
جلسه منتظران موعود

جلسه ماهانه منتظران موعود

1396/10/22 19:29
جلسه هفتگی سرمربی و سرگروه ها
جلسه هفتگی سرمربی و سرگروه ها

حلقه سرمربی و سرگروه

1396/09/21 08:18
جلسه مادرانه
جلسه مادرانه

دیدار سرگروه با والدین

1396/05/09 03:06