تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 19:55
کد خبر : 696439
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب برگزار گردید

نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب برگزار گردید

نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب برگزار گردید

نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب برگزار گردید

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج انقلاب   حوزه 254 بعثت  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ،

در مورخ 97/3/21 به همت پایگاه انقلاب نشست سبک زندگی اسلامی با سخنرانی حاج آقا احمدی انجام شد.موضوع این

برنامه همسر داری وفرزند پروری بود.


نشست سبک زندگی اسلامی نشست سبک زندگی اسلامی


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ