پایگاه مقاومت بسیج انقلاب
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
40
محبوب

کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری شهادت حضرت رسول (ص) وامام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع)در پایگاه انقلاب برکگزار گردید.
کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری شهادت حضرت رسول (ص) وامام حسن مجتبی (ع9 وامام رضا (ع)در پایگاه انقلاب برکگزار گردید.
کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری شهادت حضرت رسول (ص) وامام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع)در پایگاه انقلاب برکگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 19 آبان 1397 - 17:47

کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری شهادت حضرت رسول (ص) وامام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع)در پایگاه انقلاب برکگزار گردید.

خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.
خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.
خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.
    تاریخ› شنبه 19 آبان 1397 - 17:34

خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.

خواهران پایگاه انقلاب در پیاده روی جاماندگان کربلا شرکت کردندوایستگاه صلواتی برپا شد.
خواهران پایگاه انقلاب در پیاده روی جاماندگان کربلا شرکت کردندوایستگاه صلواتی برپا شد.
خواهران پایگاه انقلاب در پیاده روی جاماندگان کربلا شرکت کردندوایستگاه صلواتی برپا شد.
    تاریخ› شنبه 19 آبان 1397 - 17:23

خواهران پایگاه انقلاب در پیاده روی جاماندگان کربلا شرکت کردندوایستگاه صلواتی برپا شد.

نشست طب اسلامی ایرانی وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
نشست طب اسلامی ایرانی وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
نشست طب اسلامی ایرانی وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 19 آبان 1397 - 17:14

نشست طب اسلامی ایرانی وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار گردید.

نشست سبک زندگی اسلامی وحلقه های صالحین در پایگاه انفلاب برگزار شد.
نشست سبک زندگی اسلامی وحلقه های صالحین در پایگاه انفلاب برگزار شد.
نشست سبک زندگی اسلامی وحلقه های صالحین در پایگاه انفلاب برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 19 آبان 1397 - 17:03

نشست سبک زندگی اسلامی وحلقه های صالحین در پایگاه انفلاب برگزار شد.

به همت پایگاه انفلاب آموزش روخوانی وروانخوانی وتجوید وصوت ولحن وتفسیر قرآن کریم برگزار میشود.
به همت پایگاه انفلاب آموزش روخوانی وروانخوانی وتجوید وصوت ولحن وتفسیر قرآن کریم برگزار میشود.
به همت پایگاه انفلاب آموزش روخوانی وروانخوانی وتجوید وصوت ولحن وتفسیر قرآن کریم برگزار میشود.
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 1397 - 15:40

به همت پایگاه انفلاب آموزش روخوانی وروانخوانی وتجوید وصوت ولحن وتفسیر قرآن کریم برگزار میشود.

در هفته دفاع مقدس به همت پایگاه انقلاب جهیزیه به نو عروس بی سرپرست ولوازم التحریر به چهار دانش آموزبی بضاعت اهدا شد.
در هفته دفاع مقدس به همت پایگاه انقلاب جهیزیه به نو عروس بی سرپرست ولوازم التحریر به چهار دانش آموزبی بضاعت اهدا شد.
در هفته دفاع مقدس به همت پایگاه انقلاب جهیزیه به نو عروس بی سرپرست ولوازم التحریر به چهار دانش آموزبی بضاعت اهدا شد.
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 1397 - 15:21

در هفته دفاع مقدس به همت پایگاه انقلاب جهیزیه به نو عروس بی سرپرست ولوازم التحریر به چهار دانش آموزبی بضاعت اهدا شد.

در هفته دفاع مقدس غبارروبی مزار شهدای جنگ تحمیلی در بهشت زهرا(س)توسط خواهران انجام گرفت.
در هفته دفاع مقدس غبارروبی مزار شهدای جنگ تحمیلی در بهشت زهرا(س)توسط خواهران انجام گرفت.
در هفته دفاع مقدس غبارروبی مزار شهدای جنگ تحمیلی در بهشت زهرا(س)توسط خواهران انجام گرفت.
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 1397 - 14:48

در هفته دفاع مقدس غبارروبی مزار شهدای جنگ تحمیلی در بهشت زهرا(س) توسط خواهران انجام گرفت.

کارگاه طب اسلامی ایرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.
کارگاه طب اسلامی ایرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.
کارگاه طب اسلامی ایرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 1397 - 14:40

کارگاه طب اسلامی ایرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.

نست سبک زندگی اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
نست سبک زندگی اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
نست سبک زندگی اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 1397 - 14:32

نست سبک زندگی اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار گردید.

عکسهای دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)در پایگاه انقلاب به نمایش گذاشته شد. شد.
عکسهای دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)در پایگاه انقلاب به نمایش گذاشته شد. شد.
عکسهای دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)در پایگاه انقلاب به نمایش گذاشته شد. شد.
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 1397 - 14:21

عکسهای دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)در پایگاه انقلاب به نمایش گذاشته شد. شد.

نشست امداد ونجات به مناسیت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.
نشست امداد ونجات به مناسیت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.
نشست امداد ونجات به مناسیت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 10 مهر 1397 - 14:12

نشست امداد ونجات به مناسیت هفته دفاع مقدس در پایگاه انقلاب برگزار شد.

شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب به همراه خانوادهایشان در تشییع پیکر شهدای مطهر دفاع مقدس انجام گرفت.
شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب به همراه خانوادهایشان در تشییع پیکر شهدای مطهر دفاع مقدس انجام گرفت.ی
شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب به همراه خانوادهایشان در تشییع پیکر شهدای مطهر دفاع مقدس انجام گرفت.
    تاریخ› پنجشنبه 22 شهريور 1397 - 15:08

شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب به همراه خانوادهایشان در تشییع پیکر شهدای مطهر دفاع مقدس انجام گرفت.

کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع)درسطح حلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزارشد.
کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع)در سطح حلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزارشد.
کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع)درسطح حلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزارشد.
    تاریخ› پنجشنبه 22 شهريور 1397 - 14:59

کلاسهای روخوانی روانخوانی وتجوید قرآن کریم ومراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین(ع)در سطح حلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزارشد.

کارگاه سبک زندگی اسلامی به همت پایگاه انقلاب برگزار شد.
کارگاه سبک زندگی اسلامی به همت پایگاه انقلاب برگزار شد.
کارگاه سبک زندگی اسلامی به همت پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 16 شهريور 1397 - 16:03

کارگاه سبک زندگی اسلامی به همت پایگاه انقلاب برگزار شد.

اردوی طرح دستواره حلقه صالحین نوجوانان اردوگاه مسلم ابن عقیل (ع)به همت پایگاه انفلاب برگزار شد.
اردوی طرح دستواره حلقه صالحین نوجوانان اردوگاه مسلم ابن عقیل (ع)به همت پایگاه انفلاب برگزار شد.
اردوی طرح دستواره حلقه صالحین نوجوانان اردوگاه مسلم ابن عقیل (ع)به همت پایگاه انفلاب برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 13 شهريور 1397 - 17:31

اردوی طرح دستواره حلقه صالحین نوجوانان اردوگاه مسلم ابن عقیل (ع)به همت پایگاه انفلاب برگزار شد.

نشست بهداشتی در دهه ولایت به همت پایگاه انقلاب برگزارو فشار خون خواهران گرفته شد.
نشست بهداشتی در دهه ولایت به همت پایگاه انقلاب برگزارو فشار خون خواهران گرفته شد.
نشست بهداشتی در دهه ولایت به همت پایگاه انقلاب برگزارو فشار خون خواهران گرفته شد.
    تاریخ› سه شنبه 13 شهريور 1397 - 17:16

نشست بهداشتی در دهه ولایت به همت پایگاه انقلاب برگزارو فشار خون خواهران گرفته شد.

مسابقه دارت در سطح پایگاه انقلاب به مناسبت عید غدیر برگزار گردید.
مسابقه دارت در سطح پایگاه انقلاب به مناسبت عید غدیر برگزار گردید.
مسابقه دارت در سطح پایگاه انقلاب به مناسبت عید غدیر برگزار گردید.
    تاریخ› سه شنبه 13 شهريور 1397 - 17:07

مسابقه دارت در سطح پایگاه انقلاب به مناسبت عید غدیر برگزار گردید.

جشن غدیر خم عید ولایت وامامت حضرت علی (ع)در پایگاه انقلاب برگزارشد.
جشن غدیر خم عید ولایت وامامت حضرت علی (ع)در پایگاه انقلاب برگزارشد.
جشن غدیر خم عید ولایت وامامت حضرت علی (ع)در پایگاه انقلاب برگزارشد.
    تاریخ› سه شنبه 13 شهريور 1397 - 17:00

جشن غدیر خم عید ولایت وامامت حضرت علی (ع)در پایگاه انقلاب برگزارشد.

کلاسهای قرآنی شامل روخوانی وتجویدلحن عرب وتفسیردر پایگاه انقلاب برگزار میشود.
کلاسهای قرآنی شامل روخوانی وتجوید لحن عرب وتفسیردر پایگاه انقلاب برگزار میشود.
کلاسهای قرآنی شامل روخوانی وتجویدلحن عرب وتفسیردر پایگاه انقلاب برگزار میشود.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 18:30

کلاسهای قرآنی شامل روخوانی وتجوید لحن عرب وتفسیردر پایگاه انقلاب برگزار میشود.

RSS
1 2 3 4... 10