قسم | حماسه و پایداری
   
پایگاه مقاومت بسیج انقلاب
 
سه شنبه 23 مرداد 1397 -

رای به سایت :
38
محبوب

خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی یوم الله22 بهمن شرکت کردند.
خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی یوم الله22 بهمن شرکت کردند.
خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی یوم الله22 بهمن شرکت کردند.
    تاریخ› دوشنبه 23 بهمن 1396 - 09:35

خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی یوم الله22 بهمن شرکت کردند.

دیدار وتجلیل از خانواده شهیدان امینی بیات در هفته بسیج به همت پایگاه انقلاب انجام شد.ه
دیدار وتجلیل از خانواده شهیدان امینی بیات در هفته بسیج به همت پایگاه انقلاب انجام شد.ه
دیدار وتجلیل از خانواده شهیدان امینی بیات در هفته بسیج به همت پایگاه انقلاب انجام شد.ه
    تاریخ› چهارشنبه 08 آذر 1396 - 11:25

دیداروتجلیل از خانواده شهیدان امینی بیات در هفته بسیج به همت پایگاه انقلاب انجام شد.

حضور خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی وروز دانش آموز انجام گرفت.
حضور خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی وروز دانش آموز انجام گرفت.
حضور خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی وروز دانش آموز انجام گرفت.
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:38

حضور خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی وروز دانش آموز انجام گرفت.

فراخوان گردان الزهرا (س)وعزاداری شهادت حضرت رقیه(س) در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
فراخوان گردان الزهرا (س)وعزاداری شهادت حضرت رقیه(س) در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
فراخوان گردان الزهرا (س)وعزاداری شهادت حضرت رقیه(س) در پایگاه انقلاب برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 06 آبان 1396 - 10:38

فراخوان گردان الزهرا (س)وعزاداری شهادت حضرت رقیه(س) در پایگاه انقلاب برگزار گردید.

در آستانه دهه امامت وولایت نشست امداد ونجات وفراخوان گرذان الزهرا (س) انجام شد.
در آستانه دهه امامت وولایت نشست امداد ونجات وفراخوان گرذان الزهرا (س) انجام شد.
در آستانه دهه امامت وولایت نشست امداد ونجات وفراخوان گرذان الزهرا (س) انجام شد.
    تاریخ› پنجشنبه 09 شهريور 1396 - 16:20

در آستانه دهه امامت وولایت نشست امداد ونجات وفراخوان گرذان الزهرا (س) انجام شد.

فراخوان گردان الزهرا (س) وکوهپیمایی (دارآباد) توسط پایگاه انقلاب انجام شد.
فراخوان گردان الزهرا (س) وکوهپیمایی (دارآباد) توسط پایگاه انقلاب انجام شد.
فراخوان گردان الزهرا (س) وکوهپیمایی (دارآباد) توسط پایگاه انقلاب انجام شد.
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 19:11

فراخوان گردان الزهرا (س) وکوهپیمایی (دارآباد) توسط پایگاه انقلاب انجام شد.

شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 22بهمن انجام شد
شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 22بهمن انجام شد
شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 22بهمن انجام شد
    تاریخ› دوشنبه 25 بهمن 1395 - 08:34

شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در راهپیمایی 22بهمن انجام شد

فر اخوان گردان اازهرا (س) پایگاه انقلاب در بوستان 17 شهریور واقع در نازی آباد انجام شد.
فر اخوان گردان اازهرا (س) پایگاه انقلاب در بوستان 17 شهریور واقع در نازی آباد انجام شد.
فر اخوان گردان اازهرا (س) پایگاه انقلاب در بوستان 17 شهریور واقع در نازی آباد انجام شد.
    تاریخ› پنجشنبه 18 آذر 1395 - 14:54

فر اخوان گردان اازهرا (س) پایگاه انقلاب در بوستان 17 شهریور واقع در نازی آباد انجام شد.

فراخوان گردان الزهرا (س)پایگاه انقلاب وشرکت در مراسم صبحگاه مشترک ناحیه رجایی باعنوان اجتماع مدافعان حرم انجام گرفت.
فراخوان گردان الزهرا (س)پایگاه انقلاب وشرکت در مراسم صبحگاه مشترک باعنوان اجتماع مدافعان حرما انجام گرفت.
فراخوان گردان الزهرا (س)پایگاه انقلاب وشرکت در مراسم صبحگاه مشترک ناحیه رجایی باعنوان اجتماع مدافعان حرم انجام گرفت.
    تاریخ› جمعه 05 آذر 1395 - 23:32

فراخوان گردان الزهرا (س)پایگاه انقلاب وشرکت در مراسم صبحگاه مشترک ناحیه رجایی باعنوان اجتماع مدافعان حرم انجام گرفت.

به مناسببت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکسهای جنگ تحمیلی در پایگاه انقلاب برگزار شد.
به مناسببت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکسهای جنگ تحمیلی در پایگاه انقلاب برگزار شد.
به مناسببت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکسهای جنگ تحمیلی در پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 02:13

به مناسببت هفته دفاع مقدس نمایشگاه عکسهای جنگ تحمیلی در پایگاه انقلاب برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس دیدار از خانواد شهدا توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
به مناسبت هفته دفاع مقدس دیدار از خانواد شهدا توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
به مناسبت هفته دفاع مقدس دیدار از خانواد شهدا توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 01:41

به مناسبت هفته دفاع مقدس دیدار از خانواد شهدا توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.

در آستانه هفته دفاع مقدس غباروبی مزار شهدا در بهشت زهرا(ُس)توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
در آستانه هفته دفاع مقدس غباروبی مزار شهدا توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
در آستانه هفته دفاع مقدس غباروبی مزار شهدا در بهشت زهرا(ُس)توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
    تاریخ› جمعه 26 شهريور 1395 - 17:51

در آستانه هفته دفاع مقدس غباروبی مزار شهدا در بهشت زهرا(ُس)توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.

فراخوان گردان الزهرا (س)وشرکت در مراسم اولین یادواره شهدای سادات توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
فراخوان گردان الزهرا (س)وشرکت در مراسم اولین یادواره شهدای سادات انجام گرفت.
فراخوان گردان الزهرا (س)وشرکت در مراسم اولین یادواره شهدای سادات توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
    تاریخ› جمعه 26 شهريور 1395 - 17:13

فراخوان گردان الزهرا (س)وشرکت در مراسم اولین یادواره شهدای سادات توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.

دختران بسجی (تبدیل عادی به فعال)پایگاه انقلاب به میدان تیر رفتند.
دختران بسجی پایگاه انقلاب به میدان تیر رفتند.
دختران بسجی (تبدیل عادی به فعال)پایگاه انقلاب به میدان تیر رفتند.
    تاریخ› جمعه 15 مرداد 1395 - 17:21

دختران بسجی (تبدیل عادی به فعال)پایگاه انقلاب مصادف با میلاد حضرت معصومه (س) وروز دختربه میدان تیر واقع در دهکده مقاومت رفتند.

فراخوان گردان الزهرا (س)پایگاه انقلاب در روز عفاف وحجاب انجام گرفت.
فراخوان گردان الزهرا (س)در روز عفاف وحجاب انجام گرفت.
فراخوان گردان الزهرا (س)پایگاه انقلاب در روز عفاف وحجاب انجام گرفت.
    تاریخ› جمعه 25 تير 1395 - 12:10

به مناسبت هفته عفاف وحجاب فراخوان گردان الزهرا (س) پایگاه انقلاب انجام گرفت.

نشست سبک زندگی شهدا درپایگاه انقلاب برگزارشد.
نشست سبک زندگی شهدا برگزارشد.
نشست سبک زندگی شهدا درپایگاه انقلاب برگزارشد.
    تاریخ› چهارشنبه 05 خرداد 1395 - 22:09

نشست سبک زندگی شهدا و خاطره گویی درپایگاه انقلاب برگزارشد.

زندگینامه شهید جهان آرادرپایگاه انفلاب قرائت شد.
زندگینامه شهید جهان آرا قرائت شد.
زندگینامه شهید جهان آرادرپایگاه انفلاب قرائت شد.
    تاریخ› چهارشنبه 05 خرداد 1395 - 22:00

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر زندگینامه شهید جهان آرادرپایگاه انفلاب قرائت شد.

راهپیمایی22بهمن
دهه فجر پایگاه انقلاب
راهپیمایی22بهمن
    تاریخ› چهارشنبه 28 بهمن 1394 - 19:19

خواهران بسیجی پایگاه در راهپیمایی یوم الله22بهمن شرکت کردند.

دیدارباخانواده شهید
دهه فجر پایگاه انقلاب
دیدارباخانواده شهید
    تاریخ› سه شنبه 27 بهمن 1394 - 20:40

دیداربا خانواده شهیدمعزز قاسم عبدی انجام گرفت.

فراخوان گردان
دهه فجر پایگاه انقلاب
فراخوان گردان
    تاریخ› سه شنبه 27 بهمن 1394 - 20:23

فراخوان گردان الزهرا(س)درپایگاه انجام گرفت.

RSS
1 2