پایگاه مقاومت بسیج انقلاب
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
40
محبوب

شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در پیاده روی اربعین حسینی با عنوان جاماندگان کربلا انجام شد.
شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در پیاده روی اربعین حسینی با عنوان جاماندگان کربلا انجام شد.
شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در پیاده روی اربعین حسینی با عنوان جاماندگان کربلا انجام شد.
    تاریخ› چهارشنبه 03 آذر 1395 - 00:36

شرکت خواهران بسیجی پایگاه انقلاب در پیاده روی اربعین حسینی با عنوان جاماندگان کربلا انجام شد.

مراسم عزاداری اربعین حسینی وایستگاه صلواتی در پایگاه انقلاب مسجد حضرت زهرا(س)برگزار شد.
مراسم عزاداری اربعین حسینی وایستگاه صلواتی در پایگاه انقلاب مسجد حضرت زهرا(س)برگزار شد.
مراسم عزاداری اربعین حسینی وایستگاه صلواتی در پایگاه انقلاب مسجد حضرت زهرا(س)برگزار شد.
    تاریخ› چهارشنبه 03 آذر 1395 - 00:13

مراسم عزاداری اربعین حسینی وایستگاه صلواتی در پایگاه انقلاب مسجد حضرت زهرا(س)برگزار شد.

کارگاه مادران پرچمداران مقابله با جنگ نرم وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار گردید
کارگاه مادران پرچمداران مقابله با جنگ نرم وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار گردید
    تاریخ› یکشنبه 16 آبان 1395 - 03:15

کارگاه مادران پرچمداران مقابله با جنگ نرم وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار گردید.

روخوانی وروانخوانی قرآن وعزاداری دهه اول محرم ونشست امداد ونجات در پایگاه انقلاب برگزار شد
روخوانی وروانخوانی قرآن وعزاداری دهه اول محرم ونشست امداد ونجات در پایگاه انقلاب برگزار شد
روخوانی وروانخوانی قرآن وعزاداری دهه اول محرم ونشست امداد ونجات در پایگاه انقلاب برگزار شد
    تاریخ› شنبه 01 آبان 1395 - 02:00

روخوانی وروانخوانی قرآن وعزاداری دهه اول محرم ونشست امداد ونجات در پایگاه انقلاب برگزار شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 05:52

به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست سبک زندگی اسلامی توسط پایگاه انقلاب انجام گرفت.

در هفته دفاع مقدس روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درحلقه های صالحین برگزار شد.
در هفته دفاع مقدس روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درحلقه های صالحین برگزار شد.
در هفته دفاع مقدس روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درحلقه های صالحین برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 05:36

در هفته دفاع مقدس روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درحلقه های صالحین برگزار شد.

اردوی تربیتی وزیارتی طرح شهید دستواره(مشهد مقدس)توسط پایگاه انقلاب برگزار شد.
اردوی تربیتی وزیارتی طرح شهید دستواره(مشهد مقدس)توسط پایگاه انقلاب برگزار شد.
اردوی تربیتی وزیارتی طرح شهید دستواره(مشهد مقدس)توسط پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 26 شهريور 1395 - 20:43

اردوی تربیتی وزیارتی طرح شهید دستواره(مشهد مقدس)توسط پایگاه انقلاب برگزار شد.

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› پنجشنبه 18 شهريور 1395 - 23:32

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 16 شهريور 1395 - 03:12

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.

حلقه های صالحین نوجوان-جوان -میانسالان وپیشکسوتان در پایگاه انقلاب برگزار شد.
حلقه های صالحین برگزار شد.
حلقه های صالحین نوجوان-جوان -میانسالان وپیشکسوتان در پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 30 مرداد 1395 - 01:23

حلقه های صالحین نوجوان-جوان -میانسالان وپیشکسوتان در پایگاه انقلاب برگزار شد.

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن مجید (طرح جوانه های صالحین)در  حلقه های صالحین ومکتب خانه در پایگاه انقلاب انجام شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن مجید در حلقه های صالحین ودر مکتب خانه انجام شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن مجید (طرح جوانه های صالحین)در حلقه های صالحین ومکتب خانه در پایگاه انقلاب انجام شد.
    تاریخ› شنبه 30 مرداد 1395 - 00:56

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن مجید در حلقه های صالحین ومکتب خانه در پایگاه انقلاب انجام شد.

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درحلقه های صالحین برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درطرح جوانه های صالحین پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 22 مرداد 1395 - 18:49

روخوانی وروانخوانی وتفسیرقرآن درحلقه های صالحین پایگاه انقلاب دربرگزار شد.

آموزش قرآن کریم در مکتب خانه توسط سر کار خانم بابایی انجام شد.
آموزش قرآن کریم در مکتب خانه توسط سر کار خانم بابایی انجام شد.
آموزش قرآن کریم در مکتب خانه توسط سر کار خانم بابایی انجام شد.
    تاریخ› جمعه 15 مرداد 1395 - 21:38

آموزش قرآن کریم در مکتب خانه توسط سر کار خانم بابایی در پایگاه انقلاب انجام شد.

روخوانی وروانخوانی قرآن مجید  حلقه نوجوانان در مکتب خانه انجام شد.
روخوانی وروانخوانی قرآن مجید حلقه نوجوانان در مکتب خانه انجام شد.
روخوانی وروانخوانی قرآن مجید حلقه نوجوانان در مکتب خانه انجام شد.
    تاریخ› شنبه 09 مرداد 1395 - 23:09

روخوانی وروانخوانی قرآن مجید در حلقه نوجوان (مکتب خانه )با مربیگری سر کار خانم بابایی در پایگاه انقلاب انجام گرفت.

حلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار شد.
حلقه های صالحین برگزار شد.
حلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 09 مرداد 1395 - 22:52

حلقع های صالحین(نوجوان -جوان -میانسال -پیشکسوت )در پایگاه انقلاب برگزار شد.

روخوانی وروانخوانی قرآن وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی قرآن وحلقه های صالحین برگزار شد.
روخوانی وروانخوانی قرآن وحلقه های صالحین در پایگاه انقلاب برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 01 مرداد 1395 - 20:50

روخوانی وروانخوانی قرآن وحلقه های صالحین (نوجوان -جوان -میانسال وپیشکسوت )در پایگاه انقلاب برگزار شد.

درهفته عفاف وحجاب حلقه های صالحین نوجوان وجوان ومیاتسال وپیشکسوت  در پایگاه انقلاب برگزارشد.
درهفته عفاف وحجاب حلقه های صالحین نوجوان وجوان ومیاتسال وپیشکسوت برگزارشد.
درهفته عفاف وحجاب حلقه های صالحین نوجوان وجوان ومیاتسال وپیشکسوت در پایگاه انقلاب برگزارشد.
    تاریخ› جمعه 25 تير 1395 - 18:12

درهفته عفاف وحجاب حلقه های صالحین نوجوان وجوان ومیاتسال وپیشکسوت در پایگاه انقلاب برگزارشد.

جزء خوانی قرآن درماه رمضان انجام گرفت.
جزء خوانی قرآن انجام گرفت.
جزء خوانی قرآن درماه رمضان انجام گرفت.
    تاریخ› پنجشنبه 27 خرداد 1395 - 00:43

جزء خوانی قرآن درماه رمضان درپایگاه انقلاب انجام گرفت.

حلقه های صالحین نوجوان ،جوان ومیانسال برگزارشد.
حلقه های صالحین برگزارشد.
حلقه های صالحین نوجوان ،جوان ومیانسال برگزارشد.
    تاریخ› پنجشنبه 02 ارديبهشت 1395 - 01:59

حلقه های صالحین نوجوان،جوان ومیانسال درپایگاه انقلاب برگزارشد.

حلقه های صالحین نوجوان ،جوان ومیانسال برگزارشد.
حلقه های صالحین برگزارشد.
حلقه های صالحین نوجوان ،جوان ومیانسال برگزارشد.
    تاریخ› پنجشنبه 26 فروردين 1395 - 01:31

حلقه های صالحین نوجوان،جوان،میانسال درپایگاه انقلاب برگزارشد.

RSS
1 2