پایگاه مقاومت بسیج فجر
 
پنجشنبه 30 فروردين 1397 -

رای به سایت :
923
محبوب
نقش بانوان مسجدی درتحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
نقش بانوان مسجدی درتحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟

در سال‌های اخیر، یکی از مهمترین برنامه‌های دشمن، هجمه اقتصادی است.

1395/05/29 08:59
کارکردهای مساجد در اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی
کارکردهای مساجد در اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی

اصلاح الگوی مصرف یکی از اقدامات عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی است

1395/04/22 07:32