پایگاه مقاومت بسیج مسجد الرضا(ع)
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
890
محبوب
مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن(ع) و امام رضا(ع)
مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن(ع) و امام رضا(ع)

مراسم عزاداری شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن(ع) و امام رضا(ع) در پایگاه بسیج مسجد الرضا(ع)برگزار شد.

1397/08/18 00:20
مراسم هفتگی هیئت خدام الرضا(ع)
مراسم هفتگی هیئت خدام الرضا(ع)

مراسم هفتگی هیئت خدام الرضا(ع)بر سر مزار شهدای گمنام پارک بهمن برگزار گردید.

1397/07/19 11:16
مراسم عزاداری شب دهم محرم
مراسم عزاداری شب دهم محرم

مراسم عزاداری شب دهم ماه محرم الحرام برگزار شد.

1397/07/05 22:55
مراسم عزاداری شب نهم محرم
مراسم عزاداری شب نهم محرم

مراسم عزاداری شب نهم ماه محرم الحرام برگزار شد.

1397/06/28 16:36
مراسم عزاداری شب هشتم محرم
مراسم عزاداری شب هشتم محرم

مراسم عزاداری شب هشتم ماه محرم الحرام برگزار شد.

1397/06/27 16:01
مراسم عزاداری شب هفتم محرم
مراسم عزاداری شب هفتم محرم

مراسم عزاداری شب هفتم ماه محرم الحرام برگزار شد.

1397/06/26 02:06
مراسم عزاداری شب ششم محرم
مراسم عزاداری شب ششم محرم

مراسم عزاداری شب ششم ماه محرم الحرام برگزار شد.

1397/06/25 20:08
مراسم عزاداری شب پنجم محرم
مراسم عزاداری شب پنجم محرم

مراسم عزاداری شب پنجم ماه محرم الحرام برگزار شد.

1397/06/24 01:38
مراسم عزاداری شب چهارم محرم
مراسم عزاداری شب چهارم محرم

مراسم عزاداری شب چهارم ماه محرم الحرام برگزار شد.

1397/06/23 01: