پایگاه مقاومت بسیج مسجد الرضا(ع)
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
890
محبوب
مراسم هفتگی هیئت خدام الرضا(ع)
مراسم هفتگی هیئت خدام الرضا(ع)

مراسم هفتگی هیئت خدام الرضا(ع)بر سر مزار شهدای گمنام پارک بهمن برگزار گردید.

1397/07/19 11:16