پایگاه مقاومت بسیج مسجد الرضا(ع)
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
890
محبوب
معرفی پایگاه : پايگاه مسجدالرضا(ع)

توضيحات:  پايگاه مقاومت بسيج مسجدالرضا(ع) در خيابان شهيد رجايي ميدان بهشت بلوار ابريشم خيابان 18 متري تختي فلكه دوم جنب مسجدالرضا مي باشد.
<p> پايگاه مقاومت بسیج مسجدالرضا<sup><span style="font-size:11px;"><span style="background-color:#008000;">(</span></span><span style="font-size: 9.16667px; background-color: rgb(0, 128, 0);">علیه السلام)</span></sup><span style="font-size:11px;"><sup><span style="background-color:#008000;">&nbsp;</span></sup></span></p> <p> آدرس: خيابان شهيد رجايي ميدان بهشت خيابان 18 متري تختي فلكه دوم&nbsp; جنب مسجدالرضا&nbsp;<sup><span style="font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(0, 128, 0);">(</span></span><span style="font-size: 9.16667px; background-color: rgb(0, 128, 0);">علیه السلام)</span></sup></p> <p> تلفن 55510700</p>