پایگاه مقاومت بسیج مسجد الرضا(ع)
 
یکشنبه 27 آبان 1397 -

رای به سایت :
887
محبوب

سعید دوره گرد

تاریخ شهادت:  1366-10-30
محل شهادت:  ام الرصاص اروندرود