پایگاه مقاومت بسیج مسجد الرضا(ع)
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
890
محبوب

سعید دوره گرد

تاریخ شهادت:  1366-10-30
محل شهادت:  ام الرصاص اروندرود