پایگاه مقاومت بسیج شهید همت
 
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

رای به سایت :
1716
محبوب
اردوی یکروزه آهار
اردوی یکروزه آهار

اردوی آهار در روز پنج شنبه مورخ 14 تیر ماه 97 برگزار گردید

1397/04/21 07:54
اولین اردوی تابستانی
اولین اردوی تابستانی

در روز جمعه 16تیرماه اردوی یک روزه منطقه آهار برگزار شد.

1396/04/18 20:58
اردوی یکروزه آهار
اردوی یکروزه آهار

اردوی آهار به استعداد 43 نفر در روز جمعه برگزار گردید.

1395/07/11 10:42