پایگاه مقاومت بسیج شهید همت
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1749
محبوب

شهید عیوض قهرمانی

تاریخ شهادت:  1361-02-20
محل شهادت:  شلمچه

قطعه 26 - ردیف 86 - شماره 28

پدر ایشان در قید حیات بوده ولی مادر محترمه به رحمت خدا رفته.