پایگاه مقاومت بسیج نبوت
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
657
محبوب

نعمت شرافت

تاریخ شهادت:  1360-03-18
محل شهادت:  منطقه دارلک مهاباد

بسیجی شهید نعمت شرافت در سال 1340 در شهر ارومیه متولد شد.بعد از گذشت دوران کودکی به تحصیل پرداخت در سال های تحصیل در مدرسه به بسیج دانش آموزی پیوست و از طریق گروهان 8 فلسطین به مناطق جنگی اعزام گردید.او از دوستداران و سربازان واقعی امام(ره) و انقلاب بود.همیشه با خوشرویی دوستان خود را به دفاع و پشتیبانی از انقلاب و امام (ره) دعوت می کرد.با شرکت خود در جبهه ها به جوانان روحیه و امیدواری می داد.برخورد منطقی و روحیه شاد و شور و شوق او در جوانان محله تاثیر زیادی گذاشت . به طوری که چند نفر از جوانان محله تحت تاثیر او به جبهه های نبرد اعزام شدند.سرانجام بعد از 7 ماه خدمت صادقانه در راه اعتلای جمهوری اسلامی ایران و حفظ و حراست از نهال نوپای انقلاب در تاریخ 18/3/1360 در پاکسازی منطقه دارلک مهاباد بر اثر اصابت تیر عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید.