پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)
 
پنجشنبه 02 خرداد 1398 -

رای به سایت :
886
محبوب

جلسه هفتگی پایگاه محمدرسول الله(ص)تشکیل شد.
جلسه هفتگی پایگاه محمدرسول الله(ص)تشکیل شد.
    تاریخ› پنجشنبه 10 آبان 1397 - 01:18

جلسه ای باحضور بسیجیان این پایگاه،در سالن شهیدمشایخی برگزار گردید.

حلقه صالحین پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) تشکیل شد.
حلقه صالحین پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) تشکیل شد.
    تاریخ› پنجشنبه 19 مهر 1397 - 12:31

در این جلسه مسائل اعتقادی ، برنامه های جاری پایگاه و... مطرح گردید.

اولین جلسه هفتگی در ماه مهر نودوهفت تشکیل گردید.
اولین جلسه هفتگی در ماه مهر نودوهفت تشکیل گردید.
    تاریخ› پنجشنبه 05 مهر 1397 - 02:02

این جلسه باحضور بسیجیان پایگاه حضرت محمدرسول الله(ص) برگزار شد.

آخرین جلسه هفتگی درماه مرداد تشکیل شد.
آخرین جلسه هفتگی درماه مرداد تشکیل شد.
    تاریخ› پنجشنبه 25 مرداد 1397 - 13:38

این جلسه در سالن شهیدمشایخی برگزار گردید.

اولین جلسه هفتگی در ماه مرداد تشکیل گردید.
اولین جلسه هفتگی در ماه مرداد تشکیل گردید.
    تاریخ› جمعه 05 مرداد 1397 - 16:50

این جلسه باحضور بسیجیان پایگاه محمدرسول الله(ص) برگزار شد.

جلسه هفتگی برگزار گردید.
جلسه هفتگی برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 23 تير 1397 - 00:34

این جلسه باحضور بسیجیان پایگاه محمدرسول الله(ص) تشکیل شد.

جلسه هفتگی برگزار گردید.
جلسه هفتگی برگزار گردید.
    تاریخ› جمعه 15 تير 1397 - 03:46

این جلسه باحضور بسیجیان پایگاه محمدرسول الله(ص) تشکیل شد.

جلسه هفتگی پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) برگزار گردید.
جلسه هفتگی پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) برگزار گردید.
    تاریخ› جمعه 08 تير 1397 - 18:38

اولین جلسه ی هفتگی در فصل تابستان نودوهفت تشکیل گردید.

از عوامل برقراری نظم و امنیت تقدیروتشکر گردید.
از عوامل برقراری نظم و امنیت تقدیروتشکر گردید.
    تاریخ› جمعه 01 تير 1397 - 04:42

از کسانی که در برقراری نظم و امنیت در ایام لیالی قدر تلاش نمودند،تقدیر و تشکر شد.

آخرین جلسه هفتگی فصل بهارنودوهفت برگزارشد.
آخرین جلسه هفتگی فصل بهارنودوهفت برگزارشد.
    تاریخ› جمعه 01 تير 1397 - 04:25

این اولین جلسه ی پایگاه محمدرسول الله(ص) بعدازایام ماه مبارک رمضان بود.

جلسه هفتگی پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) برگزار گردید.
جلسه هفتگی پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) برگزار گردید.
    تاریخ› پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 - 03:25

این جلسه، آخرین جلسه پایگاه در ماه اردیبهشت نودوهفت بود.

جلسه هفتگی پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) برگزار شد.
جلسه هفتگی پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) برگزار شد.
    تاریخ› پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 - 03:45

این جلسه با حضور بسیجیان پایگاه در سالن شهیداصغر مشایخی تشکیل گردید.

اولین جلسه هفتگی در ماه اردیبهشت نودوهفت برگزار گردید.
اولین جلسه هفتگی در ماه اردیبهشت نودوهفت برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 08 ارديبهشت 1397 - 03:37

این جلسه باحضور بسیجیان در سالن شهید اصغرمشایخی برگزار شد.

جلسه حلقه صالحین پایگاه محمد رسول الله در تاریخ 11 بهمن برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پایگاه محمد رسول الله در تاریخ 11 بهمن برگزار شد.
    تاریخ› پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 02:44

جلسه حلقه صالحین پایگاه محمد رسول الله در تاریخ 11 بهمن در سالن شهید اصغر مشایخی برگزار شد.

گزارش تصویری از حلقه صالحین 4 بهمن
گزارش تصویری از حلقه صالحین 4 بهمن
    تاریخ› جمعه 06 بهمن 1396 - 02:29

گزارش تصویری از حلقه صالحین 4 بهمن

 حلقه صالحین پایگاه محمدرسول الله (ص) در تاریخ 4 بهمن برگزار شد.
حلقه صالحین پایگاه محمدرسول الله (ص) در تاریخ 4 بهمن برگزار شد.
    تاریخ› پنجشنبه 05 بهمن 1396 - 03:10

حلقه صالحین پایگاه محمدرسول الله (ص) در تاریخ 4 بهمن برگزار شد.

جلسه حلقه صالحین پایگاه محمدرسول الله (ص) در تاریخ 27 دی برگزار شد.
جلسه حلقه صالحین پایگاه محمدرسول الله (ص) در تاریخ 27 دی برگزار شد.
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 02:00

جلسه حلقه صالحین پایگاه محمدرسول الله (ص) در تاریخ 27 دی برگزار شد.

 جلسه هفتگی مورخ15شهریور96 برگزار شد.
جلسه هفتگی مورخ15شهریور96 برگزار شد.
    تاریخ› جمعه 17 شهريور 1396 - 18:41

جلسه هفتگی پایگاه محمدرسول الله(ص) در سالن شهیداصغرمشایخی تشکیل گردید.

جلسه هفتگی مورخ8شهریور96برگزار گردید.
جلسه هفتگی مورخ8شهریور96برگزار گردید.
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 04:42

این جلسه با حضور بسیجیان پایگاه محمدرسول الله(ص) در سالن شهیداصغرمشایخی تشکیل شد.

نخستین جلسه هفتگی شهریورماه96
نخستین جلسه هفتگی شهریورماه96
    تاریخ› پنجشنبه 02 شهريور 1396 - 13:18

این جلسه باحضور بسیجیان در مجموعه فرهنگی ورزشی شهیداصغرمشایخی برگزار شد.

1 2 3 4... 5