پایگاه مقاومت بسیج کربلا
 
شنبه 27 بهمن 1397 -

رای به سایت :
5188
محبوب

اردوی فرهنگی ورزشی حلقه های صالحین برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
اردوی فرهنگی ورزشی حلقه های صالحین برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 14 اسفند 1393 - 16:24

به همت پایگاه بسیج کربلا حوزه 253 شهید بروجردی اردوی فرهنگی ورزشی حلقه های صالحین روز گذشته برگزار شد.

اردوی فرهنگی ورزشی حلقه های صالحین برگزار می شود
به همت پایگاه بسیج کربلا
اردوی فرهنگی ورزشی حلقه های صالحین برگزار می شود
    تاریخ› دوشنبه 11 اسفند 1393 - 17:07

به همت پایگاه بسیج کربلا حوزه 253 شهید بروجردی اردوی فرهنگی ورزشی حلقه های صالحین برگزار می شود.

مسابقه فوتبال دستی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
مسابقه فوتبال دستی برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 20 بهمن 1393 - 15:00

پایگاه کربلا حوزه 253 شهید بروجردی روز گذشته اقدام به برگزاری مسابقه فوتبال دستی ویژه حلقه های صالحین کرد.

RSS