پایگاه مقاومت بسیج کربلا
 
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

رای به سایت :
5188
محبوب

حلقه صالحین شهید مسلمی برگزار شد
به همت پایگاه کربلا
حلقه صالحین شهید مسلمی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 13:33

حلقه صالحین شهید مسلمی با موضوع آشنایی با سبک زندگی قرآنی در مسجد اصغریه محله جوادیه برگزار شد

حلقه شهید خرمشاهی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
حلقه شهید خرمشاهی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 1396 - 15:06

حلقه صالحین شهید خرمشاهی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته در مسجد اصغریه برگزار شد

حلقه شهید دارایی برگزار شد
حلقه شهید دارایی برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 1396 - 19:56

حلقه صالحین شهید دارایی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته در مسجد اصغریه برگزار شد

حلقه شهید خرمشاهی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
حلقه شهید خرمشاهی برگزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 07 دي 1396 - 16:24

حلقه صالحین شهید خرمشاهی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته در مسجد اصغریه برگزار شد

جلسه هفتگی با حضور بسجیان پایگاه کربلا برگزار شد
جلسه هفتگی با حضور بسجیان پایگاه کربلا برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 27 آذر 1396 - 14:34

جلسه هفتگی پایگاه بسیج کربلا با حضور فرمانده و بسیجیان پایگاه در مسجد اصغریه محله جوادیه برگزار شد.

جمع خوانی سوره واقعه در مسجد اصغریه برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
جمع خوانی سوره واقعه در مسجد اصغریه برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 27 آذر 1396 - 14:29

جمع خوانی سوره واقعه توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج کربلا در مسجد اصغریه محله جوادیه برگزار شد

حلقه شهید مهندس مسلمی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
حلقه شهید مهندس مسلمی برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 31 مرداد 1396 - 16:06

حلقه صالحین شهید مهندس مسلمی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته در مسجد اصغریه برگزار شد

حلقه شهید خرمشاهی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
حلقه شهید خرمشاهی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 15:19

حلقه صالحین شهید خرمشاهی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته در مسجد اصغریه برگزار شد

سومین جلسه تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
به همت معاونت عملیات پایگاه کربلا
سومین جلسه تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 14:51

سومین جلسه تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا با موضوع ایست و بازرسی برگزار شد.

حلقه شهید مهدی دارایی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
حلقه شهید مهدی دارایی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 14:47

حلقه صالحین شهید مهدی دارایی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته در مسجد اصغریه برگزار شد

جمع خوانی سوره واقعه در مسجد اصغریه برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
جمع خوانی سوره واقعه در مسجد اصغریه برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 14:41

جمع خوانی سوره واقعه توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج کربلا در مسجد اصغریه محله جوادیه برگزار شد

دومین جلسه تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
به همت معاونت عملیات پایگاه
دومین جلسه تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 14:02

دومین جلسه تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا با حضور فرمانده و بسیجیان پایگاه برگزار شد.

جلسه هفتگی با حضور بسجیان پایگاه کربلا برگزار شد
جلسه هفتگی با حضور بسجیان پایگاه کربلا برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 13:49

جلسه هفتگی پایگاه بسیج کربلا با حضور فرمانده و بسیجیان پایگاه در مسجد اصغریه محله جوادیه برگزار شد.

حلقه شهید مهندس محمد مسلمی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
حلقه شهید مهندس محمد مسلمی برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 13:40

حلقه صالحین شهید مهندس محمد مسلمی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته در مسجد اصغریه برگزار شد

جمع خوانی سوره واقعه در مسجد اصغریه برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
جمع خوانی سوره واقعه در مسجد اصغریه برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 10 مرداد 1396 - 13:31

جمع خوانی سوره واقعه توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج کربلا در مسجد اصغریه محله جوادیه برگزار شد

تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 04 مرداد 1396 - 15:07

تداوم آموزش نظامی پایگاه بسیج کربلا با حضور فرمانده پایگاه برگزار شد.

حلقه شهید مهدی دارایی برگزار شد
حلقه شهید مهدی دارایی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 04 مرداد 1396 - 14:58

حلقه صالحین شهید مهدی دارایی پایگاه بسیج کربلا در مسجد اصغریه برگزار شد

طرح دیدار یاران پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
طرح دیدار یاران پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 28 تير 1396 - 11:06

طرح دیدار یاران روز گذشته با حضور بسیجیان پایگاه کربلا در مسجد اصغریه برگزار شد

حلقه شهید مهندس محمد مسلمی برگزار شد
به همت پایگاه بسیج کربلا
حلقه شهید مهندس محمد مسلمی برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 28 تير 1396 - 10:44

حلقه صالحین شهید مهندس محمد مسلمی پایگاه بسیج کربلا روز گذشته با موضوع مسئله منطقه در مسجد اصغریه برگزار شد

جلسه حلقه صالحین پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
جلسه حلقه صالحین پایگاه بسیج کربلا برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 28 تير 1396 - 10:28

جلسه حلقه های صالحین با حضور فرمانده و اعضاء بسیج پایگاه کربلا در مسجد اصغریه محله جوادیه برگزار شد

1 2 3 4... 8