پایگاه مقاومت بسیج فتح المبین
 
سه شنبه 03 مهر 1397 -

رای به سایت :
546
محبوب

حضور سر زده معاونت طرح و برنامه سپاه محمد رسول ا.. (ص) تهران بزرگ در پایگاه فتح المبین
پایگاه فتح المبین از نزدیک
حضور سر زده معاونت طرح و برنامه سپاه محمد رسول ا.. (ص) تهران بزرگ در پایگاه فتح المبین
    تاریخ› شنبه 25 بهمن 1393 - 15:30

معاونت محترم طرح و برنامه سپاه محمد رسول ا..(ص) تهران بزرگ با هیئت همراه روز شنبه 93/11/25 با حضور در پایگاه فتح المبین حوزه 253 شهید بروجردی از نزدیک در جریان مشکلات این پایگاه و روند نوسازی بنای قدیمی آن قرار گرفتند .

RSS