پایگاه مقاومت بسیج شهید بخشی
 
سه شنبه 03 مهر 1397 -

رای به سایت :
197
محبوب

دانستن اینکه دشمن چه در سر دارد
پوستر/
دانستن اینکه دشمن چه در سر دارد
    تاریخ› دوشنبه 10 آبان 1395 - 14:40

مقام معظم رهبری: دانستن اینکه دشمن چه در سر دارد و چه می خواهد بکند، غفلتی است که ممکن است ما را از امکان برخورد و امکان دفاع محروم کند.

RSS