پایگاه مقاومت بسیج شهید بخشی
 
دوشنبه 20 آذر 1396 -

رای به سایت :
189
محبوب
محبت اهل بیت
پوستر/
محبت اهل بیت
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:39

مقام معظم رهبری: محبت اهل بیت محوری برای اتحاد مسلمین

مواجهه با استکبار
پوستر/
مواجهه با استکبار
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:35

مقام معظم رهبری: هر جا احتیاج به کمک ما در مواجهه با استکبار باشد، کمک می کنیم

حاشیه امن دشمنان با جنگ داخلی مسلمانان
پوستر/
حاشیه امن دشمنان با جنگ داخلی مسلمانان
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:31

مقام معظم رهبری: امروز پیکر دنیای اسلام زخم خورده است. دشمنان اسلام توانسته اند با ایجاد جنگ و اختلاف در بین خود مسلمین آنها را فشل کنند و دشمنان آنها را در حاشیه ی امن نگه دارد

روز جشن دنیای اسلام
پوستر/
روز جشن دنیای اسلام
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:26

مقام معظم رهبری: روز بازگشت فلسطین به مردم فلسطین روز جشن دنیای اسلام هر جا به حضور ما مقابل استکبار نیاز باشد، کمک خواهیم کرد

سازماندهی بسیج
پوستر/
سازماندهی بسیج
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:23

مقام معظم رهبری: تحرک در زمینه های گوناگون مورد نیاز کشور با سازماندهی بسیج تحقق پیدا می کند

نابودی داعش
پوستر/
نابودی داعش
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:20

مقام معظم رهبری: نابودی داعش پیام جمهوری اسلامی را به گوش ملتها رساند

جوانان مومن
پوستر/
جوانان مومن
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:17

مقام معظم رهبری: جوانان مومن، آمریکا را در منطقه به زانو در آوردند

جمهوری اسلامی در همه موارد بر دشمن پیروز شده است
پوستر/
جمهوری اسلامی در همه موارد بر دشمن پیروز شده است
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:13

مقام معظم رهبری: عده ای بلندگوی دشمن شدند که آقا نمی شود در مقابل قدرتها ایستاد جمهوری اسلامی در همه موارد بر دشمن پیروز شده است

برای شما و همه برادران مجاهد از عراق و سوریه دعا میکنم
پوستر/
برای شما و همه برادران مجاهد از عراق و سوریه دعا میکنم
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:10

مقام معظم رهبری: برای شما و همه برادران مجاهد از عراق و سوریه دعا میکنم

نابودی داعش نتیجه مجاهدت فداکارانه
پوستر/
نابودی داعش نتیجه مجاهدت فداکارانه
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 19:07

مقام معظم رهبری: خدای بزرگ را با همه ی وجود سپاسگزارم که به مجاهدات فداکارانه ی شما و خیل عظیم همکارانتان در سطوح مختلف، برکت عطا فرمود و شجره ی خبیثه ئی را که به دست طواغیت جهان غرس شده بود، به دست شما بندگان صالح در کشور...

عبادت تجار، بندگان و آزادگان‏
پوستر/
عبادت تجار، بندگان و آزادگان‏
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 21:17

امام حسین (ع) فرمود:گروهى خدا را از روى میل به بهشت عبادت مى‏کنند، که این عبادت تجارت‏کنندگان است و گروهى خدا را از ترس دوزخ مى‏پرستند و این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را به سبب شایستگى مى‏پرستند، و این عبادت آزادگان...

خداوند، مراقب انسان
پوستر/
خداوند، مراقب انسان
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 21:12

امام حسین (ع) فرمود: «چشمى که تو را مراقب خویش نبیند، کور است».

یافتن خداوند
پوستر/
یافتن خداوند
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 21:03

امام حسین (ع) فرمود: «پروردگارا! آن که تو را نیافت، چه یافت و آن که تو را یافت، چه از دست داد؟».

شناخت خداوند و عبادت او
پوستر/
شناخت خداوند و عبادت او
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 21:00

امام حسین(ع) فرمود: ای مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشتاسند، آن گاه که او را شناختند، پرستش کنند و آن گاه که او را پرستیدند، از پرستش غیر او بی نیاز شوند

گذشت در حال قدرت
پوستر/
گذشت در حال قدرت
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:56

امام حسین (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترین مردم کسى است که با وجود قدرت، گذشت کند».

جلب رضایت مردم با نارضایتى خداوند
پوستر/
جلب رضایت مردم با نارضایتى خداوند
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:52

امام حسین (ع) فرمود: «کسى که براى جلب رضایت مردم، موجب غضب خدا شود، خداوند او را به مردم وا مى‏ گذارد».

عرضه اعمال به خداوند
پوستر/
عرضه اعمال به خداوند
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:44

امام حسین (ع) فرمود: «همانا اعمال امّت، هر بامدادان بر خداوند عرضه می ‏شود».

افزایش روزى با صله رحم‏
پوستر/
افزایش روزى با صله رحم‏
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:40

امام حسین (ع) فرمود: «کسى که دوست دارد اجلش به تأخیر افتد و روزى ‏اش افزایش یابد، صله رحم به‏ جا آورد».

خوش ‏خلقى و سکوت‏
پوستر/
خوش ‏خلقى و سکوت‏
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:37

امام حسین (ع) فرمود: «خوش‏خویى، عبادت است و سکوت، زینت».

پاداش زائر امام حسین(ع)
پوستر/
پاداش زائر امام حسین(ع)
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:34

امام حسین (ع) فرمود: «هرکه مرا پس از مرگم، زیارت کند، روز قیامت زیارتش مى‏ کنم و اگر در آتش هم باشد، او را بیرون مى‏ آورم».

1 2 3 4... 9