قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع)
 
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

رای به سایت :
240
محبوب

شهید مصطفی یوسفیه

تاریخ شهادت:  1364-12-27
محل شهادت:  تهران