تاریخ : جمعه 22 دي 13:06
کد خبر : 638821
سرویس خبری : عکس خبری
 

بازسازی پایگاه حر

بازسازی پایگاه حر

فضاسازی وبازسازی مجموعه فرهنگی حضرت حربن ریاحی به همت معاونت سازندگی ومهندسی ،فرهنگی وجانشین محترم انجام شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ