پایگاه مقاومت بسیج حر
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
606
محبوب
صفحه نخست ›› عکس خبری ›› حوزه 253 شهید بروجردی ›› پایگاه مقاومت بسیج حر
10
محبوب  
رای به خبر :
به این خادمی افتخارمیکنم
به این خادمی افتخارمیکنم

لحظاتی مهمان لبخندجوانان نسل چهارم انقلاب دراین جشن بزرگ بودیم.
calendar
تاریخ : 1396/11/22 - 20:35

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حر  حوزه 253 شهید بروجردی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ،درحاشیه مراسم امروز22بهمن ماه لبخندهای ماندگارنسل چهارم،شوروشعف وخوشحالی ازیک جشن بزرگ یقیناًدرقاب بزرگ رسانه هاماندگارشد.اعضای قرارگاه وپایگاه بسیج حضرت حربن ریاحی(ع)امروزدرمراسم جشن انقلاب شرکت کردندوبیعتشان راباانقلاب ورهبرفرزانه انقلاب وامام(ره)وشهداتازه کردند.دلیریان مسئول پایگاه بسیج حردرگفتگوباقسم گفتند:خوشحالیم که بعنوان خادمان نسل چهارم انقلاب امروزدراین شوروشعف تعدادی ازسربازان نسل چهارم ولایت راهمراهی میکنیم.ایشان درادامه افزودند:این راه یقیناًراه درستی است که قلب این نوجوانان وجوانان رابه خویش گره زده وآنهارادرتبلورباورهای بنیادین انقلاب مددرسان بوده است.این تصاویرازشورجوانان به رخ تصویرکدامین دوربین جانمایی خواهدکرد.به خادمی نسل چهارم انقلاب، افتخارمی کنیم.

درمراسم امروزدکترحسن روحانی رئیس جمهوری مطالبی رادرخصوص دست آوردهای ایران اسلامی و وضعیت کشورمان در دنیا وموفقیت هایش ارائه نمودند.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 6641مطالب مرتبط