تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 22:53
کد خبر : 658430
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

بانگ الله اکبر اهالی باغ آذری

بانگ الله اکبر اهالی باغ آذری

اهالی محله باغ آذری به مناسبت پیروزی انقلاب بانگ الله اکبر سر دادند

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)  حوزه 253 شهید بروجردی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ،در ساعت 21 روز 21 بهمن 1396 اهالی محله باغ آذری به مناسبت پیروزی انقلاب بانگ الله اکبر سر دادند.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ