نسخه چاپی - مسئولان پاسخگو باشند
تاریخ : چهارشنبه 20 دي 13:29
کد خبر : 637866
سرویس خبری : پوستر
 

مسئولان پاسخگو باشند

پوستر/

مسئولان پاسخگو باشند

مردم به گرانی، بیکاری و فساد اقتصادی اعتراض دارند. مسئولان پاسخگو باشندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ