نسخه چاپی - هوشیار باشیم
تاریخ : چهارشنبه 20 دي 13:27
کد خبر : 637862
سرویس خبری : پوستر
 

هوشیار باشیم

پوستر/

هوشیار باشیم

رسانه های بیگانه هدفی جز تجزیه خاک و مردم ایران ندارندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ