نسخه چاپی - اجازه دخالت نمی دهیم
تاریخ : چهارشنبه 20 دي 13:24
کد خبر : 637861
سرویس خبری : پوستر
 

اجازه دخالت نمی دهیم

پوستر/

اجازه دخالت نمی دهیم

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ