پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
4735
محبوب
پوستر ولادت حضرت معصومه(س)
پوستر ولادت حضرت معصومه(س)

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشاریافت

1397/04/23 18:51
ولادت حضرت معصومه(س)
ولادت حضرت معصومه(س)

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشاریافت

1397/04/23 18:46
دیدارخانواده شهید(پایگاه محرم ترک)
دیدارخانواده شهید(پایگاه محرم ترک)

تصاویر دیدارباخانواده شهیدان بزرگوار برادران میری معاونت شهداایثارگران

1397/04/18 20:35
طرح محرومیت زدایی(پایگاه محرم ترک)
طرح محرومیت زدایی(پایگاه محرم ترک)

مرحله هشتمـ طرح محرومیت زدایے در بین افـراد بی بضاعتـ محـله دوشـنبـــه _ ۹۷/۴/۱۸ روز شهادتـ امام صادق(ع) به هـمـتـ معاونت جهادسازندگے

1397/04/18 20:26
جلسه اول پایگاه تابستانی
جلسه اول پایگاه تابستانی

به همت معاونت صالحین پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک جلسه اول پایگاه تابستانی برگزار گردید

1397/04/18 13:57
بردبار
بردبار

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/15 20:41
ترک نماز
ترک نماز

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/15 20:38
فقر
فقر

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/15 20:35
خوردن به
خوردن به

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/15 20:33
خانه نبودشدنی
خانه نبودشدنی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/15 20:30
بهتر از عمل خوب...
بهتر از عمل خوب...

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/15 20:27
دعا
دعا

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/11 05:59
زیارت
زیارت

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/11 05:52
راه رسیدن به خدا=نماز
راه رسیدن به خدا=نماز

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/11 05:47
دردین خدا....
دردین خدا....

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/11 05:43
بارالهااصلاح بفرما
بارالهااصلاح بفرما

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/06 13:03
دوستی باعقل
دوستی باعقل

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/06 12:57
اهل جهادودانش
اهل جهادودانش

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1397/04/03 12:48
شیطان
شیطان

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/04/03 12:44
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه بسیج شهید محرم ترک سالن فوتسال برگزار گردید

1397/04/03 12:37

1 2 3 4... 25