پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
جمعه 29 دي 1396 -

رای به سایت :
3764
محبوب
اطلاعیه(سالگردشهیدمدافع حرم محرم ترک)
اطلاعیه(سالگردشهیدمدافع حرم محرم ترک)

مراسم ششمین سالگرد اولین شهیدمدافع حرم شهیدوالامقام محرم ترک

1396/10/22 18:29
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد

1396/10/21 20:30
نشست بصیرت افزایی به مناسبت فرارسیدن سالروز ۹ دی (پایگاه شهید محرم ترک)
نشست بصیرت افزایی به مناسبت فرارسیدن سالروز ۹ دی (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک ، نشست بصیرت افزایی به مناسبت فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی با سخنرانی حاج اصحاب کریمی برگزار شد.

1396/10/09 09:48
مراسم شام شهادت حضرت معصومه (س) (پایگاه شهید محرم ترک)
مراسم شام شهادت حضرت معصومه (س) (پایگاه شهید محرم ترک)

مراسم شهادت حضرت معصومه (س)به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک برگزارشد

1396/10/09 09:42
کلاس احکام وقرآن(پایگاه محرم ترک)
کلاس احکام وقرآن(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این جلسه از کلاس احکام وقرآن ویژه راهنمایی ها برگزارشد

1396/09/29 09:56
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد

1396/09/20 11:58
پوستر هفته وحدت
پوستر هفته وحدت

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشاریافت

1396/09/09 19:34
پوسترهفته وحدت
پوسترهفته وحدت

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/09 19:31
پوسترهفته وحدت
پوسترهفته وحدت

به همت معاونت سایبری بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشار یافت

1396/09/09 19:28
پوسترسالروزامام مهدی(عج)
پوسترسالروزامام مهدی(عج)

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشاریافت

1396/09/06 19:35
پوسترسالروزامام مهدی(عج)
پوسترسالروزامام مهدی(عج)

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوسترانتشاریافت

1396/09/06 19:32
پوسترسالروزامام مهدی(عج)
پوسترسالروزامام مهدی(عج)

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوسترانتشاریافت

1396/09/06 19:28
شهرت طلبی
شهرت طلبی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/04 18:18
سخن عالمانه
سخن عالمانه

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/04 18:15
وطن دوستی
وطن دوستی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/04 18:12
تنگدستی
تنگدستی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/04 18:08
مرز دوستی
مرز دوستی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/04 18:05
بهای هرکس
بهای هرکس

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/04 18:00
طرد وجذب دوستان
طرد وجذب دوستان

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشاریافت

1396/09/04 17:55
برگزاری کلاس احکام وقرآن راهنمایی ها(پایگاه محرم ترک)
برگزاری کلاس احکام وقرآن راهنمایی ها(پایگاه محرم ترک)

کلاس احکام وقرآن پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک مخصوص راهنمایی هاانجام شد

1396/08/22 20:25

1 2 3 4... 15