پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
جمعه 23 آذر 1397 -

رای به سایت :
4952
محبوب
پرهیزکاری
پرهیزکاری

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/08/18 20:36
مسیر ارتکاب گناهان کبیره
مسیر ارتکاب گناهان کبیره

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/08/18 20:33
حقیقت ایمان
حقیقت ایمان

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/08/18 20:31
حقیقت ایمان
حقیقت ایمان

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/08/18 20:28
مایه بی ابرویی
مایه بی ابرویی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/08/18 20:26
مایه بی ابرویی
مایه بی ابرویی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/08/18 20:21
پاکیزگی
پاکیزگی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/08/18 20:18
کلاس قرآن و احکام راهنمایی ها و دبیرستانی ها (پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام راهنمایی ها و دبیرستانی ها (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک این جلسه از کلاس قرآن و احکام برگزار شد‌.

1397/08/13 20:17
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک این کلاس برگزار شد.

1397/07/24 21:43
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد

1397/07/18 16:21
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد.

1397/07/15 15:20
کلاس قران و احکام ویژه  راهنمایی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قران و احکام ویژه راهنمایی ها(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد

1397/07/11 19:56
جلسه اعضای شورای پایگاه شهید محرم ترک
جلسه اعضای شورای پایگاه شهید محرم ترک

در تاریخ ۹۷/۷/۶ جلسه اعضای شورای پایگاه شهید محرم ترک برگزار شد.

1397/07/07 15:59
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد

1397/06/17 02:15
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام ویژه دانش آموزان راهنمایی این پایگاه برگزار شد‌.

1397/06/15 02:50
کلاس قرآن و احکام (پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت و آموزش پایگاه شهید محرم ترک برای دوستان راهنمایی و دبیرستانی این پایگاه برگذار شد.

1397/06/02 13:17
جلسه اعضای شورای پایگاه شهید محرم ترک
جلسه اعضای شورای پایگاه شهید محرم ترک

در تاریخ ۹۷/۵/۲۷ روز جمعه جلسه اعضای شورای پایگاه شهید محرم ترک برگزار شد

1397/05/27 13:02
تصاویر کلاس سرود
تصاویر کلاس سرود

تمرینات گروه سرود پایگاه شهید محرم ترک در تاریخ ۹۷/۵/۲۶ روز جمعه

1397/05/27 12:57
اردوی پردیس سینمای پیروزی
اردوی پردیس سینمای پیروزی

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک اردوی پردیس سینمای پیروزی برای تماشای فیلم هزارپا برگزار شد

1397/05/12 13:33
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی راهنمایی ها (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام ویژه ی دانش آموزان راهنمایی این پایگاه برگزار شد

1397/05/10 00:19

1 2 3 4... 19