پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
یکشنبه 01 مهر 1397 -

رای به سایت :
4867
محبوب
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت.

1397/06/28 14:35
شب هفتم محرم الحرام
شب هفتم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب هفتم محرم برگزار شد

1397/06/26 14:11
شب ششم محرم الحرام
شب ششم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب ششم محرم برگزار شد

1397/06/26 14:01
شب چهارم محرم الحرام
شب چهارم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب چهارم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:18
شب سوم محرم الحرام
شب سوم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب سوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:10
شب دوم محرم الحرام
شب دوم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب دوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:06
شب اول محرم الحرام
شب اول محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب اول عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:02
مراسم عزاداری شب پنجم محرم (پایگاه شهید محرم ترک)
مراسم عزاداری شب پنجم محرم (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک ، مراسم عزاداری شب پنجم در روز جمعه ۲۳ شهریور برگزار شد.

1397/06/24 10:17
روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)
روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت سیاسی پایگاه شهید محرم ترک، نشست بصیرتی، سیاسی با سخنرانی دکتر حسن عباسی در روز شنبه(97/6/17) برگزار شد.

1397/06/21 09:40
ناشناخته بودن
ناشناخته بودن

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/18 12:08
سالن فوتسال ویژه دوستان دبیرستانی
سالن فوتسال ویژه دوستان دبیرستانی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این تصاویر انتشار یافت

1397/06/17 20:56
سستی
سستی

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/17 16:44
افراد خردمند
افراد خردمند

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/17 16:36
بخشش،قدرت
بخشش،قدرت

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/17 09:27
حدیث از امام کاظم علیه السلام
حدیث از امام کاظم علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/16 21:57
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/16 21:54
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/16 21:50
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد

1397/06/16 21:45
مشغولیت مومن
مشغولیت مومن

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/16 21:42
کاشتن خوبی
کاشتن خوبی

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/16 21:39

1 2 3 4... 95