پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
پنجشنبه 02 فروردين 1397 -

رای به سایت :
4351
محبوب
حدیث اهل بیت )ع(
حدیث اهل بیت )ع(

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک؛احادیث باارزشی از اهل بیت )ع( انتشار یافت.

1396/12/29 12:15
برگزاری اردوی استخر (پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری اردوی استخر (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت اردویی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز یکشنبه (۹۶/۱۲/۲۷) اردوی استخر ویژه بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

1396/12/29 08:31
آخرین جلسه کلاس قرآن و احکام و اهدای جوایز به معاونت های برتر (پایگاه شهید محرم ترک )
آخرین جلسه کلاس قرآن و احکام و اهدای جوایز به معاونت های برتر (پایگاه شهید محرم ترک )

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک ، آخرین جلسه کلاس قرآن و احکام راهنمایی و دبیرستان تین پایگاه برگزار شد و به این عزیزان و معاونت های برتر و بسیجی نمونه جوایزی اهدا شد.

1396/12/29 08:13
برگزاری کلاس قرآن نونهالان (پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری کلاس قرآن نونهالان (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت قرآن و عترت پایگاه شهید محرم ترک ، کلاس آموزش قرآن ویژه نونهالان و دانش آموزان دبستانی هر هفته برگزار میگردد.

1396/12/29 08:06
چهارمین دوره طرح محرومیت زدایی (پایگاه شهید محرم ترک)
چهارمین دوره طرح محرومیت زدایی (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت جهاد و سازندگی پایگاه شهید محرم ترک ، چهارمین دوره طرح طرح محرومیت زدایی این پایگاه در بین محرومین و مستضعفین انجام شد.

1396/12/29 07:52
خاکریز خاطرات
خاکریز خاطرات

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، خاطره ای از شهید برونسی انتشار یافت.

1396/12/28 14:59
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:56
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:55
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:54
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:52
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:51
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:49
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:42
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:41
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:32
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:31
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:30
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:25
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:24
کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهیدمحرم ترک ، سخنی گرانبها از اهل بیت ع انتشار یافت.

1396/12/28 14:22

1 2 3 4... 27