پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
پنجشنبه 29 شهريور 1397 -

رای به سایت :
4863
محبوب
شب هفتم محرم الحرام
شب هفتم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب هفتم محرم برگزار شد

1397/06/26 14:11
شب ششم محرم الحرام
شب ششم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب ششم محرم برگزار شد

1397/06/26 14:01
شب چهارم محرم الحرام
شب چهارم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب چهارم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:18
شب سوم محرم الحرام
شب سوم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب سوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:10
شب دوم محرم الحرام
شب دوم محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب دوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:06
شب اول محرم الحرام
شب اول محرم الحرام

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب اول عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

1397/06/24 13:02
روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)
روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت سیاسی پایگاه شهید محرم ترک، نشست بصیرتی، سیاسی با سخنرانی دکتر حسن عباسی در روز شنبه(97/6/17) برگزار شد.

1397/06/21 09:40
ناشناخته بودن
ناشناخته بودن

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/18 12:08
سالن فوتسال ویژه دوستان دبیرستانی
سالن فوتسال ویژه دوستان دبیرستانی

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این تصاویر انتشار یافت

1397/06/17 20:56
سستی
سستی

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/17 16:44
افراد خردمند
افراد خردمند

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/17 16:36
بخشش،قدرت
بخشش،قدرت

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/17 09:27
حدیث از امام کاظم علیه السلام
حدیث از امام کاظم علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/16 21:57
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/16 21:54
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

1397/06/16 21:50
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد

1397/06/16 21:45
مشغولیت مومن
مشغولیت مومن

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/16 21:42
کاشتن خوبی
کاشتن خوبی

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/16 21:39
کنترل خشم
کنترل خشم

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/16 21:34
تربیت
تربیت

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1397/06/16 21:32

1 2 3 4... 61