پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
جمعه 23 آذر 1397 -

رای به سایت :
4952
محبوب
گزارش تصویری سالن فوتسال
گزارش تصویری سالن فوتسال

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک سالن فوتسال ویژه ی دوستا دبیرستانی برگزار شد.

1397/06/11 22:37
سالن فوتسال (پایگاه شهید محرم ترک)
سالن فوتسال (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، سالن فوتسال ویژه جوانان و نوجوانان در روز شنبه (۹۷/۵/۲۷) برگزار شد.

1397/05/30 01:13
سالن فوتسال (پایگاه شهید محرم ترک)
سالن فوتسال (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک، روز شنبه (۹۶/۴/۹) سالن فوتسال ویژه جوانان پایگاه برگزار شد.

1397/04/10 01:18
سالن فوتسال (پایگاه شهید محرم ترک)
سالن فوتسال (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ، هر هفته در روزهای شنبه و چهارشنبه ویژه دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی این پایگاه برگزار شد.

1397/02/25 13:03
اولین جلسه سالن فوتسال در سال ۹۷(پایگاه شهید محرم ترک)
اولین جلسه سالن فوتسال در سال ۹۷(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز شنبه (۹۶/۱/۱۸) اولین جلسه سالن فوتسال این پایگاه در سال ۹۷ ویژه عزیزان دبیرستانی برگزار شد.

1397/01/19 21:56
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، هر هفته در روزهای شنبه و چهارشنبه سالن فوتسال ویژه جوانان و دانش آموزان محله برگزار میشود.

1396/12/21 17:52
برگزاری سالن فوتسال}پایگاه شهید محرم ترک{
برگزاری سالن فوتسال}پایگاه شهید محرم ترک{

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه بسیج شهید محرم ترک؛روز شنبه ۲۱-۱۱-۹۶ سالن فوتسال برای نوجوانان برگزار گردید.

1396/11/22 02:20
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز شنبه (۹۶/۱۱/۷) سالن فوتسال ویژه دانش آموزان دبیرستانی این پایگاه برگزار شد و همچنین جوایزی به تیم برتر مسابقات فوتسال اهدا شد.

1396/11/08 20:53
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، سالن فوتسال ویژه دانش آموزان راهنمایی این پایگاه در روز چهارشنبه (۹۶/۱۱/۴) برگزار شد

1396/11/07 00:48
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد

1396/10/22 00:00
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، طبق روال هر هفته سالن فوتسال ویژه دانش آموزان دبیرستانی در روز شنبه (۹۶/۱۰/۱۶) برگزار شد.

1396/10/20 16:47
برگزاری سالن فوتسال ویژه دانش آموزان راهنمایی (پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال ویژه دانش آموزان راهنمایی (پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، سالن فوتسال ویژه نوجوانان راهنمایی محله برگزار شد.

1396/10/14 13:48
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد

1396/09/20 15:28
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز های شنبه وچهارشنبه هرهفته سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد.

1396/09/03 13:55
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]
سالن فوتسال [ پایگاه شهید محرم ترک ]

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز های شنبه وچهارشنبه هرهفته سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد .

1396/08/11 01:33
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز های شنبه و چهارشنبه هر هفته سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد .

1396/07/27 10:09
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ، در روز شنبه(۹۶.۷.۲۲) سالن فوتسال برگزار شد.

1396/07/25 14:08
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک؛ در روز های شنبه و چهارشنبه هر هفته سالن فوتسال ویژه بسیجیان این پایگاه برگزار میگردد.

1396/06/09 19:10
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ؛ سالن فوتسال ویژه جوانان و نوجوانان برگزار شد.

1396/05/15 02:30
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)
برگزاری سالن فوتسال(پایگاه شهید محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی پایگاه شهید محرم ترک ؛ سالن فوتسال ویژه نوجوانان و جوانان محله برگزار میگردد.

1396/05/12 02:29

1 2