تاریخ : سه شنبه 19 تير 00:56
کد خبر : 701494
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

طرح محرومیت زدایی(پایگاه محرم ترک)

طرح محرومیت زدایی(پایگاه محرم ترک)

مرحله هشتمـ طرح محرومیت زدایے در بین افـراد بی بضاعتـ محـله دوشـنبـــه _ ۹۷/۴/۱۸ روز شهادتـ امام صادق(ع) به هـمـتـ معاونت جهادسازندگے

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک  حوزه 265 شهید بخارایی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، مرحله هشتمـ طرح محرومیت_زدایے در بین افـراد بی بضاعتـ محـله دوشـنبـــه _ ۹۷/۴/۱۸ روز شهادتـ امام صادق(ع) به هـمـتـ معاونت جهادسازندگے


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ