نسخه چاپی - سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)
تاریخ : پنجشنبه 21 دي 20:30
کد خبر : 638628
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

سالن فوتسال(پایگاه محرم ترک)

به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک  حوزه 265 شهید بخارایی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، به همت معاونت تربیت بدنی سالن فوتسال این هفته هم برگزارشد


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ