پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
چهارشنبه 01 فروردين 1397 -

رای به سایت :
4350
محبوب

پوستر 2 ولادت امام محمد باقر علیه السلام
پوستر 2 ولادت امام محمد باقر علیه السلام
    تاریخ› دوشنبه 28 اسفند 1396 - 15:40

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک پوستر 2 به مناسبت ولادت امام محمد باقر (ع) انتشار یافت.

پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام
پوستر ولادت امام محمد باقر علیه السلام
    تاریخ› دوشنبه 28 اسفند 1396 - 15:35

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک پوستر 1 به مناسبت ولادت امام محمد باقر (ع) انتشار یافت.

کلام اهل بیت علیه السلام
کلام اهل بیت علیه السلام
    تاریخ› یکشنبه 27 اسفند 1396 - 14:07

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک ، حدیث ارزشمندی از اهل بیت عصمت و طهارت انتشار یافت.

پوستر دهه فجر
پوستر دهه فجر
    تاریخ› چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 01:44

به همت قرارگاه مجازی پایگاه شهید محرم ترک پوستری به مناسبت دهه فجر طراحی و انتشار یافت.

خاندان ویرانی
خاندان ویرانی
    تاریخ› سه شنبه 17 بهمن 1396 - 13:37

به همت قرار گاه مجازی پایگاه شهید محرم ترک قسمت چهارم مجموعه پوستر"خاندان ویرانی"انتشار یافت.

خاندان ویرانی
خاندان ویرانی
    تاریخ› سه شنبه 17 بهمن 1396 - 13:25

به همت قرار گاه مجازی پایگاه شهید محرم ترک قسمت سوم مجموعه پوستر"خاندان ویرانی"انتشار یافت.

خاندان ویرانی
خاندان ویرانی
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 20:10

به همت قرار گاه مجازی پایگاه شهید محرم ترک قسمت دوم مجموعه پوستر"خاندان ویرانی"انتشار یافت.

خاندان ویرانی
خاندان ویرانی
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 20:05

به همت قرار گاه مجازی پایگاه شهید محرم ترک قسمت اول مجموعه پوستر"خاندان ویرانی"انتشار یافت.

حب الوطن
حب الوطن
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 17:10

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک، حدیث از اهل بیت ع انتشار یافت.

کلام اهل بیت(علیه السلام)
کلام اهل بیت(علیه السلام)
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 17:08

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک، حدیث از اهل بیت ع انتشار یافت.

کلام اهل بیت(علیه السلام)
کلام اهل بیت(علیه السلام)
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 17:04

به همت قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید محرم ترک، حدیث از اهل بیت ع انتشار یافت.

اطلاعیه(سالگردشهیدمدافع حرم محرم ترک)
اطلاعیه(سالگردشهیدمدافع حرم محرم ترک)
    تاریخ› جمعه 22 دي 1396 - 21:59

مراسم ششمین سالگرد اولین شهیدمدافع حرم شهیدوالامقام محرم ترک

پوستر هفته وحدت
پوستر هفته وحدت
    تاریخ› پنجشنبه 09 آذر 1396 - 23:04

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشاریافت

پوسترهفته وحدت
پوسترهفته وحدت
    تاریخ› پنجشنبه 09 آذر 1396 - 23:01

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشاریافت

پوسترهفته وحدت
پوسترهفته وحدت
    تاریخ› پنجشنبه 09 آذر 1396 - 22:58

به همت معاونت سایبری بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشار یافت

پوسترسالروزامام مهدی(عج)
پوسترسالروزامام مهدی(عج)
    تاریخ› دوشنبه 06 آذر 1396 - 23:05

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشاریافت

پوسترسالروزامام مهدی(عج)
پوسترسالروزامام مهدی(عج)
    تاریخ› دوشنبه 06 آذر 1396 - 23:02

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوسترانتشاریافت

پوسترسالروزامام مهدی(عج)
پوسترسالروزامام مهدی(عج)
    تاریخ› دوشنبه 06 آذر 1396 - 22:58

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوسترانتشاریافت

پوسترمخصوص اربعین(پایگاه محرم ترک)
پوسترمخصوص اربعین(پایگاه محرم ترک)
    تاریخ› چهارشنبه 17 آبان 1396 - 20:21

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهیدمحرم ترک این پوستر انتشاریافت

پوسترمخصوص اربعین(پایگاه محرم ترک)
پوسترمخصوص اربعین(پایگاه محرم ترک)
    تاریخ› چهارشنبه 17 آبان 1396 - 20:17

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این پوستر انتشاریافت

RSS
1 2 3 4... 14