پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
جمعه 30 شهريور 1397 -

رای به سایت :
4866
محبوب
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
    تاریخ› چهارشنبه 28 شهريور 1397 - 19:05

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت.

شب هفتم محرم الحرام
شب هفتم محرم الحرام
    تاریخ› دوشنبه 26 شهريور 1397 - 18:41

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب هفتم محرم برگزار شد

شب ششم محرم الحرام
شب ششم محرم الحرام
    تاریخ› دوشنبه 26 شهريور 1397 - 18:31

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک شب ششم محرم برگزار شد

شب چهارم محرم الحرام
شب چهارم محرم الحرام
    تاریخ› شنبه 24 شهريور 1397 - 17:48

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب چهارم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

شب سوم محرم الحرام
شب سوم محرم الحرام
    تاریخ› شنبه 24 شهريور 1397 - 17:40

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب سوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

شب دوم محرم الحرام
شب دوم محرم الحرام
    تاریخ› شنبه 24 شهريور 1397 - 17:36

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب دوم عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

شب اول محرم الحرام
شب اول محرم الحرام
    تاریخ› شنبه 24 شهريور 1397 - 17:32

به همت بسیجیان پایگاه بسیج شهید محرم ترک شب اول عزاداری بر سیدو سالارشهیدان امام حسین (ع)برگزار شد

مراسم عزاداری شب پنجم محرم (پایگاه شهید محرم ترک)
مراسم عزاداری شب پنجم محرم (پایگاه شهید محرم ترک)
    تاریخ› شنبه 24 شهريور 1397 - 14:47

به همت بسیجیان پایگاه شهید محرم ترک ، مراسم عزاداری شب پنجم در روز جمعه ۲۳ شهریور برگزار شد.

روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)
روشنگری سیاسی( پایگاه شهید محرم ترک)
    تاریخ› چهارشنبه 21 شهريور 1397 - 14:10

به همت معاونت سیاسی پایگاه شهید محرم ترک، نشست بصیرتی، سیاسی با سخنرانی دکتر حسن عباسی در روز شنبه(97/6/17) برگزار شد.

ناشناخته بودن
ناشناخته بودن
    تاریخ› یکشنبه 18 شهريور 1397 - 16:38

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

سالن فوتسال ویژه دوستان دبیرستانی
سالن فوتسال ویژه دوستان دبیرستانی
    تاریخ› یکشنبه 18 شهريور 1397 - 01:26

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این تصاویر انتشار یافت

سستی
سستی
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 21:14

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

افراد خردمند
افراد خردمند
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 21:06

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

بخشش،قدرت
بخشش،قدرت
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 13:57

به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

حدیث از امام کاظم علیه السلام
حدیث از امام کاظم علیه السلام
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 02:27

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 02:24

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

حدیث از امیرالمونین علیه السلام
حدیث از امیرالمونین علیه السلام
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 02:20

به همت معاونت سایبری پایگاه شهید محرم ترک این حدیث انتشار یافت

کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
کلاس قرآن و احکام ویژه ی دبیرستانی ها(پایگاه شهید محرم ترک)
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 02:15

به همت معاونت صالحین پایگاه شهید محرم ترک کلاس قرآن و احکام برگزار شد

مشغولیت مومن
مشغولیت مومن
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 02:12

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

کاشتن خوبی
کاشتن خوبی
    تاریخ› شنبه 17 شهريور 1397 - 02:09

این حدیث به همت معاونت سایبری پایگاه بسیج شهید محرم ترک انتشار یافت

1 2 3 4... 95