پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
3754
محبوب

شهید محمدرضا بیضایی

تاریخ شهادت:  1394-10-29
محل شهادت:  دمشق