پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
4953
محبوب

شهید محمدرضا بیضایی

تاریخ شهادت:  1394-10-29
محل شهادت:  دمشق