پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
3754
محبوب

شهید محمدرضا دهقان امیری

تاریخ شهادت:  1394-08-21
محل شهادت:  حلب سوریه