پایگاه مقاومت بسیج شهید محرم ترک
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
4953
محبوب

شهید محمدرضا دهقان امیری

تاریخ شهادت:  1394-08-21
محل شهادت:  حلب سوریه