نسخه چاپی - سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید احمد کاظمی
تاریخ : چهارشنبه 20 دي 20:04
کد خبر : 638177
سرویس خبری : پوستر
 

سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید احمد کاظمی

سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید احمد کاظمی

سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید احمد کاظمی گرامی باد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ