پایگاه مقاومت بسیج قدس
 
دوشنبه 19 آذر 1397 -

رای به سایت :
783
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج قدس

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج قدس از پایگاه های تابعه حوزه 265 شهید محمد بخارایی ، ناحیه شهید رجایی است که در سال های پیاپی در سطح پایگاه های برتر حوزه ، ناحیه ، استان تهران در بخش های گوناگون به عنوان پایگاه های برتر شناخته شده است .
<p> &nbsp;پایگاه مقاومت بسیج قدس از پایگاه های تابعه حوزه 265 شهید محمد بخارایی ، ناحیه شهید رجایی است که در سال های پیاپی در سطح پایگاه های برتر حوزه ، ناحیه ، استان تهران در بخش های گوناگون به عنوان پایگاه های برتر شناخته شده است و در مسجد علی ابن ابی طالب که واقع در کوچه کاظمی مستقر میباشد . این پایگاه محل پروش شهیدانی چون : شهیدان دستواره ، کاظمی ، گوگونانی ، محمدی اقدم ، صادقی ، سرلک ، کرامت محمدی و ...... می باشد .</p>