پایگاه مقاومت بسیج قدس
 
شنبه 04 فروردين 1397 -

رای به سایت :
711
محبوب

شهید سعید ناصری

تاریخ شهادت:  1366-10-26
محل شهادت:  ارتفاعات دلبشک