پایگاه مقاومت بسیج قدس
 
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

رای به سایت :
724
محبوب

شهید سعید ناصری

تاریخ شهادت:  1366-10-26
محل شهادت:  ارتفاعات دلبشک