پایگاه مقاومت بسیج قدس
 
دوشنبه 19 آذر 1397 -

رای به سایت :
783
محبوب

شهید سعید ناصری

تاریخ شهادت:  1366-10-26
محل شهادت:  ارتفاعات دلبشک