پایگاه مقاومت بسیج قدس
 
سه شنبه 26 دي 1396 -

رای به سایت :
657
محبوب

شهید سعید ناصری

تاریخ شهادت:  1366-10-26
محل شهادت:  ارتفاعات دلبشک