پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
یکشنبه 28 آبان 1396 -

رای به سایت :
1424
محبوب
پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
توضيحات : پایگاه شهید مخبر(ره) از پایگاه های تابعه حوزه 265 شهید بخارایی،ناحیه شهید رجایی است که در سال های پیاپی به عنوان پایگاه برتر در سطح استان تهران و...
معرفی پایگاه
  • پوستر3/شهادت امام رضا(ع)

  • پوستر2/شهادت امام رضا(ع)

  • پوستر1/شهادت امام رضا(ع)

  • پوستر3/شهادت امام حسن(ع)

  • پوستر2/شهادت امام حسن(ع)

چندرسانه ای
اخبار صالحین
پوستر گرافیکی شهادت امام باقر(علیه السلام)
تولید پوستر شهادت امام باقر علیه السلام به همت قرارگاه
پوستر گرافیکی شهادت امام باقر(علیه السلام)
تولید پوستر شهادت امام باقر علیه السلام به همت قرارگاه
پوستر گرافیکی شهادت امام جواد علیه السلام
پوستر گرافیکی شهادت امام جواد (علیه السلام)
گذشته
پوستر3/شهادت امام رضا(ع) پوستر3/شهادت امام رضا(ع)
پوسترهای شهادت امام رضا عیه السلام
پوستر2/شهادت امام رضا(ع) پوستر2/شهادت امام رضا(ع)
پوسترهای شهادت امام رضا عیه السلام
پوستر1/شهادت امام رضا(ع) پوستر1/شهادت امام رضا(ع)
پوسترهای شهادت امام رضا عیه السلام
حال و آینده
فعالیت های پایگاه