پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
پنجشنبه 28 تير 1397 -

رای به سایت :
1585
محبوب
اخبار پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
توضيحات : پایگاه شهید مخبر(ره) از پایگاه های تابعه حوزه 265 شهید بخارایی،ناحیه شهید رجایی است که در سال های پیاپی به عنوان پایگاه برتر در سطح استان تهران و...
معرفی پایگاه
  • پوستر گرافیکی

  • پوستر در مورد حجاب

  • پوستر دهه کرامت

  • پوستر دهه کرامت

  • برگزاری گشت موتوری به همت پایگاه...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
پوستر حدیث درباره کینه
قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید مخبر (ره) به صورت روزانه
پوستر حدیث درباره پاسخ
قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید مخبر (ره) به صورت روزانه
پوستر حدیث درباره اندیشه
قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید مخبر (ره) به صورت روزانه
گذشته
پوستر گرافیکی پوستر گرافیکی
پوستر گرافیکی
پوستر در مورد حجاب پوستر در مورد حجاب
پوستر در مورد حجاب
پوستر در مورد حجاب پوستر در مورد حجاب
پوستر در مورد حجاب
حال و آینده
فعالیت های پایگاه