پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
1585
محبوب
برگزاری جلسه هماهنگی میان اعضای شورا و فرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج مخبر
برگزاری جلسه هماهنگی میان اعضای شورا و فرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج مخبر

جلسه هماهنگی میان اعضای شورا و فرماندهی محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر برگزار گردید

1397/04/29 19:37
برگزاری جلسه ی شورای پایگاه به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج مخبر
برگزاری جلسه ی شورای پایگاه به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج مخبر

جلسه ی شورای پایگاه به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج مخبر برگزار شد

1397/02/28 18:00
جلسه هم اندیشی فرهنگی پایگاه شهید مخبر(ره)
جلسه هم اندیشی فرهنگی پایگاه شهید مخبر(ره)

جلسه هم اندیشی فرهنگی پایگاه شهید مخبر(ره) برگزار گردید

1397/01/27 19:37
آخرین جلسه کلاس های صالحین . همراه با عیدی به نونهالان
آخرین جلسه کلاس های صالحین . همراه با عیدی به نونهالان

آخرین جلسه کلاس های صالحین . همراه با عیدی به نونهالان

1396/12/27 21:41
برگزاری آخرین جلسه شورای پایگاه شهید مخبر(ره)درسال۱۳۹۶
برگزاری آخرین جلسه شورای پایگاه شهید مخبر(ره)درسال۱۳۹۶

آخرین جلسه شورای پایگاه شهید مخبر(ره)درسال۱۳۹۶ برگزار گردید

1396/12/27 21:33
برگزاری جلسه ی اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج مخبر
برگزاری جلسه ی اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج مخبر

جلسه ی اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج مخبر برگزار گردید

1396/11/28 20:45
برگزاری جلسه احکام و اعتقادات به همت پایگاه مقاومت بسیج مخبر
برگزاری جلسه احکام و اعتقادات به همت پایگاه مقاومت بسیج مخبر

جلسه احکام و اعتقادات به همت پایگاه مقاومت بسیج مخبر برگزار گردید

1396/11/18 19:48
برگزاری جلسه نظارت بر فعالیت های معاونت  های پایگاه شهید مخبر در دفتر فرمانده حوزه شهید بخارایی
برگزاری جلسه نظارت بر فعالیت های معاونت های پایگاه شهید مخبر در دفتر فرمانده حوزه شهید بخارایی

این جلسه با حضور معاونت های پایگاه شهید مخبر برگزار شد.

1396/08/23 18:43
جلسه اعضای شورا پایگاه شهید مخبر
جلسه اعضای شورا پایگاه شهید مخبر

برگزاری جلسه ماهانه اعضای محترم شورای پایگاه شهید مخبر در مسجد فاطمیه برگزار شد.

1396/08/07 08:47
جلسه تقدیر از نفرات برتر مسابقه برترین خبرنگار سایت قسم برگزار شد
جلسه تقدیر از نفرات برتر مسابقه برترین خبرنگار سایت قسم برگزار شد

برگزاری جلسه اعضای محترم سایبری به همراه تقدیر از خبرنگار برتر سایت پایگاه شهید مخبر

1396/06/03 20:19
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر ره
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر ره

جلسه پایگاه شهید مخبر در مسجد فاطمیه برگزار شد.

1396/04/27 20:13
برگزاری جلسه اعضای شورا پایگاه شهید مخبر.
برگزاری جلسه اعضای شورا پایگاه شهید مخبر.

جلسه اعضای شورا پایگاه شهید مخبر در شبستان مسجد فاطمیه برگزار شد.

1396/03/29 15:28
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر

برگزاری سلسله جلسات اعضای محترم شورا پایگاه شهید مخبر

1396/03/01 19:28
برگزاری جلسه نظارت ستادی پایگاه شهید مخبر
برگزاری جلسه نظارت ستادی پایگاه شهید مخبر

این برنامه با حضور اعضای شورای پایگاه انجام شد.

1395/11/24 22:01
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه

طبق روال هر ماه پایگاه شهید مخبر(ره) جلسه اعضای شورای این پایگاه برگزار گردید.

1395/10/02 08:23
برگزاری جلسه اعضای شورا شهید مخبر
برگزاری جلسه اعضای شورا شهید مخبر

برگزاری سلسله جلسات اعضای شورا پایگاه شهید مخبر برای بررسی وظایف معاونت ها.

1395/08/14 13:40
برگزاری جلسه اعضا شورای پایگاه شهیدمخبر(ره)
برگزاری جلسه اعضا شورای پایگاه شهیدمخبر(ره)

در روز سه شنبه (27.7.95) جلسه ماهانه اعضای شورای پایگاه شهیدمخبر(ره) برگزار شد.

1395/07/29 13:22
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر(ره)
برگزاری جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر(ره)

هرماهه جلسه ای به عنوان برسی کارهای انجام شده در ماه گذشنه برگزار میشود.

1395/05/30 08:18
اولین جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر (ره) در سال95
اولین جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر (ره) در سال95

در این جلسه به فعالیت های یکساله پایگاه شهید مخبر(ره) و برنامه های پیشرو در سال جدید پرداخته شد.

1395/01/23 20:10
جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر (ره) با فرمانده محترم حوزه 265 شهید بخارایی
جلسه اعضای شورای پایگاه شهید مخبر (ره) با فرمانده محترم حوزه 265 شهید بخارایی

این جلسه از ساعت18:30 آغاز شد و تا ساعت 20:30 به پایان رسید.

1394/11/13 10:26

1 2