نسخه چاپی - پوستر حدیث درباره غفلت
تاریخ : پنجشنبه 21 دي 13:28
کد خبر : 638447
سرویس خبری : پوستر
 

پوستر حدیث درباره غفلت

پوستر حدیث درباره غفلت

قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید مخبر (ره) به صورت روزانه اقدام به تولید و انتشار پوستر احادیث می پردازد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر  حوزه 265 شهید بخارایی  ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ،قرارگاه فضای مجازی پایگاه شهید مخبر (ره) به صورت روزانه اقدام به تولید و انتشار پوستر احادیث می پردازد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ