تاریخ : سه شنبه 23 آبان 18:50
کد خبر : 597249
سرویس خبری : عکس خبری
 

برگزاری گشت امنیت پایدار محله به همت معاونت عملیات پایگاه شهید مخبر برگزار شد.
گشت امنیت پایدار محله به همت تیم دستگیری حوزه۲۶۵شهید بخارایی و با همکاری پایگاه شهید مخبر(ره) در محدوده استحفاظی حوزه۲۶۵شهید بخارایی برگزار شد که با دستگیری تعدادی افراد خفتگیر محله به پایان رسید


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ