پایگاه مقاومت بسیج شهید مخبر
 
دوشنبه 19 آذر 1397 -

رای به سایت :
1657
محبوب
معرفی پایگاه : شهید مخبر(ره)

توضيحات:  پایگاه شهید مخبر(ره) از پایگاه های تابعه حوزه 265 شهید بخارایی،ناحیه شهید رجایی است که در سال های پیاپی به عنوان پایگاه برتر در سطح استان تهران و همچنین در سطح کشور معرفی شده است.
<p> پایگاه شهید مخبر(ره) از پایگاه های تابعه حوزه 265 شهید بخارایی،ناحیه شهید رجایی است که در سال های پیاپی به عنوان پایگاه برتر در سطح استان تهران و همچنین در سطح کشور معرفی شده است.</p> <p> این پایگاه در زمینه های مختلف آموزشی ، فرهنگی ، مذهبی فعالیت میکند.</p> <p> سایبری پایگاه شهید مخبر در سال۹۶ و۹۵به عنوان سایبری برتر تهران شناخته شد.</p>